SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Protected areas in the world - extended - MO550P127
Title in English: Chráněná území světa II
Czech title: Chráněná území světa II
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
Co-requisite : MO550P114
Incompatibility : MO550P15
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (02.08.2018)
Kurz CHÚ světa II (CHU II) navazuje na kurz Chráněná území světa (CHU I), ve kterém se student seznámil se základními charakteristikami vybraných chráněných území světa a specifickými problémy jejich ochrany a managementu. V navazujícím kurzu CHU II přednášky vice reflektují aktuální ochranářská témata a nabízejí informace pro porovnání ochranářských priorit a managementových přístupů v ČR, Evropě a dalších částech světa. Součástí většiny přednášek jsou komentovaná videa pořízená přednášejícími, ilustrující vybraná chráněná území nebo konkrétní ochranářské aktivity v území realizovaná.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (01.12.2018)

R.B. Primack, P. Kindlmann, J. Jersáková (2010): Úvod do biologie ochrany přírody, Portál, Praha

S. Chape, M. Spalding, M. Jenkins, eds. (2008): The World's Protected Areas: Status, Values and Prospects in the 21st Century. University of California Press, Berkeley, CA.

Přednášky viz elearningový kurz předmětu CHU I - MO550P114

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (02.08.2018)

Zkouška sestává ze zaškrtávacího testu obsahujícího 12 otázek, ověřujícího osvojení si probrané látky.

Kurz CHÚ světa II (CHU II) navazuje na kurz Chráněná území světa (CHU I), čili student může nejdříve absolvovat CHU I, a v některém následujícím roce CHU II. Oba kurzy být absolvovány také v jediném roce - přednášky v jednotlivých týdnech jsou uspořádány tak, že na sebe logicky navazují, čili student střídavě navštěvuje přednášky patřící do CHU I a CHU II, a získá kredity za oba kurzy v průběhu jediného semestru.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (07.10.2019)

Přednášky reflektují aktuální ochranářská témata a nabízejí informace pro porovnání ochranářských priorit a managementových přístupů v ČR, Evropě a dalších částech světa:


(2 PK) Národní parky v ČR a problémy jejich ochrany na příkladě NP Šumava: Zonace a biologické zásady jejího tvoření, management jednotlivých zón, ochrana ohrožených druhů a klidová území, koexistence NP s místními obyvateli (případ kůrovcové gradace 2007-2013, zaměstnanost, sociální dopady a výhody blízkosti NP).


(3 ZK) Začátek OP v Evropě - Švédsko 1909, Švýcarský NP, IUCN.


(4 ZK) NP Střední Evropy - sousedi ČR: Polsko (Bialowieźa NP, Kampinoski NP, Gorce NP), Slovensko (TANAP, NAPANT, Slovensky Raj NP); Rakousko (Kalkalpen NP, Gesäusse NP, H. Tauren NP); Německo (BWNP, Schwarzwald NP). Transboundary, Europarc Federation, Junior ranger.


(5 ZK) Wilderness: Historie ochrany divočiny - Aldo Leopold, Wilderness Society, World Wilderness Congress, Resoluce o divočině v EP, old & new wilderness; návrat velkých kopytníků a šelem do Evropy. Příklady ochrany divočiny: USA - Wilderness Preservation System & Wilderness Areas (př.: Elk Creek).


(6 ZK) Divočina v Evropě -Finsko (jediná Evropská země s Wilderness Act), Skotsko, Karpaty, Wildniss Gebiet Durrenstein, bývalé VVP v Německu, ČR. Privátní OP: privátní ochrana přírody coby alternativa ke státní ochraně přírody. Příklady: USA - Great Teton NP, Slovensko - Vlčia, Rumunsko - Karpaty, Slovinsko - Sečovlje Salina Nature Park.


PK - přednáší Pavel Kindlmann

ZK - přednáší Zdenka Křenová

Číslo před iniciálami přednášejícího: číslo týdne v semestru, kdy se přednáška koná (např. 10 PK znamená, že přednáší P. Kindlmann 10. týden v semestru). Konkrétní dny budou oznámeny na první přednášce a objeví se na Moodlu v souboru s první přednáškou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html