SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Environmental Anorganic Analysis - MO550P123
Title in English: Anorganická analýza v ŽP
Czech title: Anorganická analýza v ŽP
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 1
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Nahrazuje MO550P56 Stopová analýza v ŽP
Guarantor: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Incompatibility : MO550P56
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Kovy a metaloidy v databázích TRI (U.S. EPA) PRI (Kanada, Velká Británie), podíl četnosti jejich stanovení v celkového poctu analýz toxických sloučenin v životním prostředí. Efektivita a plánování experimentu, klasické x faktorové uspořádání, základní analýza faktorového experimentu. Vliv jednotlivých kroku analýzy na přesnost a správnost získaných výsledků. Kontaminace ve stopové analýze. Odběr a skladování vzorků vody, vzduchu, biologického materiálu, sedimentu, půd. Příprava a zpracování vzorku k přímé analýze, speciace, stanovení biodostupné složky znečistující látky. Současné metody instrumentální analýzy prvku, detekční limity, vhodnost metod pro jednotlivé případy, příklady konkrétních řešení.
Předmět je konzultační formou vyučován anglicky
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (17.04.2018)

Použitá literatura:

L.Davies, Efficiency in Research, Development and Production: The statistical desing and analysis of chemical experiment, RSC 1993, ISBN 0-85186-137-7

E.Merian, Metals and Their Compounds in the Environment, VCH 1991, Weinheim, ISBN 3-527-26521-X

W.Salomons, U.Forstner, P.Mader, Heavy metals, Springer 1995, Berlín, ISBN 3-540-58508-7

B.Markert, Plants as Biomonitors, VCH 1993 Weiheim, ISBN 3-527-30001-5

B.Welz, Atomic Absorption Spectrometry, VCH 1985 Weinheim, ISBN 3-527-26193-1

A.Montaser and D.W.Golightly, Inductively Coupled Plasmas in Analytical Spectrometry, VCH 1992, ISBN 1-56081-514-0

B.J.Alloway, Heavy Metals in Soils, Blackie Academic&Professional, Chapman&Hall Publ. 1995, London

E.Prichard et all, Trace Analysis: A structured approach to obtaining reliable results, RCS 1996, ISBN 0-85404-417-5

Syllabus -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (17.04.2018)

Metals/metalloids in databases TRI, PRI, NPRI.

Efficiency and planning of an experiment. Classical versus factorial design of an experiment. Basics of the Yates table data analysis.

The individual analytical steps and their influence on the accuracy and precision of the analytical results

The contamination in trace analysis

Sampling and storage of samples of various nature: air, aerosols, biological matter, sediments, soils

Sample preparation and decomposition, speciation, pollutant bioavailability

Present instrumental analytical techniques for trace analysis, their limitations and advantages, application examples

Basic methods of data analysis, statistics of small data sets.

References

L.Davies, Efficiency in Research, Development and Production: The statistical design and analysis of chemical experiment, RSC 1993, ISBN 0-85186-137-7

E.Merian, Metals and Their Compounds in the Environment, VCH 1991, Weinheim, ISBN 3-527-26521-X

W.Salomons, U.Forstner, P.Mader, Heavy metals, Springer 1995, Berlín, ISBN 3-540-58508-7

B.Markert, Plants as Biomonitors, VCH 1993 Weiheim, ISBN 3-527-30001-5

B.Welz, Atomic Absorption Spectrometry, VCH 1985 Weinheim, ISBN 3-527-26193-1

A.Montaser and D.W.Golightly, Inductively Coupled Plasmas in Analytical Spectrometry, VCH 1992, ISBN 1-56081-514-0

B.J.Alloway, Heavy Metals in Soils, Blackie Academic&Professional, Chapman&Hall Publ. 1995, London

E.Prichard et all, Trace Analysis: A structured approach to obtaining reliable results, RCS 1996, ISBN 0-85404-417-5

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html