SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Diploma project - MO550DP5A
Title: Diplomový projekt
Czech title: Diplomový projekt
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 10
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/12 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)
Within the diploma project, which is the main study obligation of the master's study, the student elaborates the assigned topic. The work can have a character of field research, laboratory experiment or other scienficiv activities (approaches common in environmental sciences). The student is acquainted with the topic and methods that are specific to his/her research. Therefore, the diploma project also includes literary research leading to specification of the topic and selection of the most appropriate methodological approaches. Student regularly consults the obtained results with the supervisor.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)

Studenti 2.roč navazujícího magisterského studia získávají zápočet za prezentaci stavu DP v rámci Odborného semináře, která může proběhnout v ZS i v LS, a následně za dokončenou DP. Zápočet uděluje školitel, v případě externího vedoucího je nutné požádat interniho školitele, který na základě souhlasu vedoucího (email, telefonicky) zápočet v SIS udělí.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html