SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Effective public communication in nature conservation and care of the environment - MO550C10
Title: Efektivní komunikace s veřejností v ochraně přírody a péči o ŽP
Czech title: Efektivní komunikace s veřejností v ochraně přírody a péči o ŽP
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: PhDr. Alena Bauerová
Teacher(s): PhDr. Alena Bauerová
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)
Effective nature conservation / environmental management cannot work without the support of the general public, such as landowners, local government representatives, entrepreneurs, members of various interest groups - hunters, fishermen, sportsmen, tourists and others, protected area visitors and citizens of different ages and interests in general.
The course introduces students to the principles of effective communication, how to achieve goals for individuals and groups of different interests, how to engage, how to prevent conflicts etc. Students will learn modern techniques of working with the public, motivating people for nature conservation and environmental care.
The exercises include tests “What type of communication are you?”, Self-assessment of communication skills, examples of good practice of public involvement and excursions to a territory where a specific protectionist problem with the public is addressed.
Literature -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)

Community Work Skills Manual, Community Work Training and Associations of Community Workers, 2001, ISBN 1-903925-01-0

Wilcox, David: The Guide to Effective Participation, Delta Press, ISBN 1-870298-00-4

Weisbord, Marvin R., Janoff, Sandra: Future Search, Berrett-Koehler Publisher, Inc. 1995

Kaner, Sam: Facilitator´s Guide to Participatory Decision-Making, New Society Publisher, Canada 2000

Participation Works! 21 techniques of community participation for the 21st century, New Economics Foundation, ISBN 1 899407 17 0

Smith, Steve, Stenberg, Nicola, Bobry, Helen, Kyprianou, Paul: Make Partnership Work, ICARUS COLLECTIVE LTD.

Public Participation in Making Local Environmental Decisions, The Aarhus Convention Newcastle Workshop, Good Practice handbook, DETR 2000

Mikuláštík, Milan: Komunikační dovednosti v praxi, Grada Publishing, a.s., 2003Kroeger, Otto, Thuesenová, Janet M.: Typology, TRITON 2004

Bradbury, Andrew: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit, Computer Press, Praha 2001

Adair, John: Effective communication, Alfa Publishing, s.r.o. Praha, 2004, ISBN: 80-86851-10-9

Glegg, Brian, Birch Paul: Teamwork, Computer Press, Praha 2002, ISBN: 80-7226-670-5

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Alena Bauerová (12.06.2019)

Zápočet - aktivní účast na lekcích s min 75% presencí.

Zkouška - prezentace komunikační strategie pro konkrétní záležitost ochrany přírody - tu vybírají studenti spolu s lektorem, komunikační strategie je postupně zpracovávána během lekcí. 

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (21.04.2015)

1. Důvody, přínosy a rizika zapojování veřejnosti. Varianty rozhodování a jejich důsledky. Participativní plánování a realizace plánů.

2. Komunikace - její funkce, úrovně, cíle, komunikační modely, interpretace sdělení, základní zásady efektivní komunikace, podávání, přijímání a využívání zpětné vazby, sebehodnocení komunikačních dovedností.

3. Jak pracovat s různými komunikačními typy (vč. testu).

4. Komunikačními triky, asertivní a další typy jednání.

5. Úspěšné vyjednávání, rozhovory, předcházení a řešení konfliktů, dosahování dohody, win-win řešení.

6. Neverbální komunikace - řeč těla. Jak komunikaci podporovat a jak eliminovat komunikační zlozvyky.

7. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit (možno zařadit praktický nácvik s kamerou).

8. Týmová práce - podmínky dobrého fungování týmu, role v týmu, týmové dovednosti, způsoby řízení.

9. Analýza stakeholderů - kdo je stakeholderem, jak společně definovat problém, jaký má stakeholder na záležitosti zájem, jak jej motivovat ke spolupráci a jak s ním pracovat.

10. Zpracování a realizace Komunikační strategie, budování a udržování partnerství.

11. Moderní participativní techniky zapojování veřejnosti, zjišťování názorů a zájmů, aktivizace lidí.

12. Facilitace jako nový způsob vedení diskuse, kulaté stoly a veřejná setkání.

13. Prezentace procesu - práce s médii, informace na webových stránkách a další způsoby prezentace.

14. Organizační zabezpečení participativního plánování a realizace plánů.

15. Příklady dobré praxe.

Bloky obsahují teoretickou a praktickou část, ukázky a nácvik příslušných dovedností, testy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html