SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Soil ecology - field course - MO550C09
Title: Ekologie půdy - praktikum
Czech title: Ekologie půdy - praktikum
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/5, C [DS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
Teacher(s): prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Kukla, Ph.D.
Class: Sestava lysimetrů a zařízení na kontinuální značen
NIR spectrometr
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (02.05.2022)
Field practice will make students familiar with basic methods of soil ecosystem research: determination of soil horizons and humus types, measurements of physico-chemical conditions (pH, soil water, soil air), determination of dry matter, determination of organic matter by loss on ignition, soil basal
respiration by titration, determination of total phosphorus according to Melich III, determination of soil fungi abundance using ergosterol, determination of soil fauna.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Veronika Jílková, Ph.D. (15.01.2024)

Pro úspěšné zakončení kurzu je nutná účast na celém kurzu včetně splnění závěrečného prozkoušení získaných znalostí.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html