SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Methods of environmental research - MO550C05
Title in English: Metody environmentálního výzkumu
Czech title: Metody environmentálního výzkumu
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [weeks/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)
Terénní kurz provede studenty základními vědními metodami výzkumu různých složek životního prostředí. Kurz je sestaven do pěti bloků (dnů), kdy se studenti postupně seznámí v rámci praktických úloh s metodami GIS, metodami výzkumu produkční ekologie a terestrických ekosystémů, vodních ekosystémů, kvality ovzduší a biodiverzity. Z každé úlohy student vypracovává protokol, při kterém se seznamuje s principy a postupy dané úlohy, zpracováním a prezentací dat a učí se interpretaci a formulování závěrů výsledků svého měření v rámci úlohy.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)

Student v průběhu kurzu vypracovává protokoly se zadaných úloh, které jsou průběžně kontrolovány. Zápočet je udělen za vypracování protokolů ze všech úloh.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html