SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Satellite magnetometry - MG452P82
Title: Satelitní magnetometrie
Czech title: Satelitní magnetometrie
Guaranteed by: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2012
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (03.10.2014)
Course will introduce acquisition, reduction and analysis of satellite magnetic data
in the study of the Earth lithosphere.
Literature -
Last update: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (03.10.2014)

R. A. Langel and W. J. Hinze, The magnetic field of the earth’s lithosphere, the satellite perspective, Cambridge University press, 1998
D. Dunlop D. and Ö. Özdemir, Rock Magnetism, fundamentals and frontiers, Cambridge, University press, 1997

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (03.10.2014)

První písemný test bude v šestém týdnu (v půlce semestru), závěrečný písemný test bude v jedenáctém týdnu. V obou pripadech test sestává z osmi otázek (dvě volitelné), ke splnění požadavků je třeba dosáhnout celkově 70 % bodů.
Zápočet bude za odevzdání prezentací ze cvičení.
V případě zájmu studenta lze test doplnit ústním pohovorem.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (03.10.2014)

1. Lithospheric Magnetic Fields at satellite altitude
2. Earth’s magnetic field
3. Measurement of the near earth magnetic field from space
4. Isolation of anomaly fields
5. Reduction and inversion
6. Anomaly maps
7. Magnetic anomalies and their sources
8. Methods in interpretation
9. Global satellite magnetic anomaly interpretation

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html