SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Thesis Seminar of applied geology - MG451S33
Title: Diplomový seminář aplikované geologie
Czech title: Diplomový seminář aplikované geologie
Guaranteed by: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: Ing. Josef Rott, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Josef Rott, Ph.D.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Mgr. Tomáš Weiss
Files Comments Added by
download VyhlaskaGarantaAG_dipl_prace.pdf Vyhláška garanta studijního oboru Mgr. Tomáš Weiss
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Sedláčková (26.05.2015)
Cílem předmětu je naučit studenty připravit a přednést prezentaci na zadané téma, zvládnout didaktickou techniku
a diskusi o vlastní prezentaci. Seminář dává studentovi příležitost vystoupit před ostatními studenty s uceleným
výkladem na téma své diplomové práce a obstát v diskuzi. Předmět je určen pro studenty posledního ročníku
navazujícího magisterského i bakalářkého studia v oborech aplikované geologie: hydrogeologie, inženýrská
geologie a užitá geofyzika.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Sedláčková (26.05.2015)

Jak psát a přednášet o vědě. Editor Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Weiss (07.01.2020)

Zápočet je udělen na základě účasti a aktivity na semináři, kvality referátu k diplomové či bakalářské práci (3x) a odevzdání cvičení (cíle práce, postřehy z přenášení). S konkrétními požadavky jsou studenti seznámeni v úvodním cvičení.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Weiss (07.01.2020)

Na konci tohoto kurzu je student schopen:
- Formulovat hlavní cíle své diplomové práce
- Vytvořit přednášku o své práci
- Předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí ohledně své vlastní práce
- Charakterizovat techniky a znalosti potřebné k dosažení cílů své práce
- Interpretovat a prezentovat výsledky své vlastní práce
- Formulovat otázky a odpovědí a argumentovat v průběhu diskuse v oblasti aplikované geologie

Konkrétní průběžně aktualizovaný rozvrh LS 2020.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html