SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Investigation Methods in Engineering Geology II - MG451P73
Title: Metody IG průzkumu II
Czech title: Metody IG průzkumu II
Guaranteed by: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Výuka probíhá s ohledem na situaci dle nařízení hyg. stanice hl.m. Prahy a MŠMT
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jiří Rout
Teacher(s): Mgr. Jiří Rout
Annotation -
Last update: DATEL (30.04.2002)
Field works in engineering geology for advanced, field works and measurements (field geotechnical tests, subsurface exploration, water and soil sampling, incl. data processing), field geological and technical documentation, management of applied geological works.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Sedláčková (31.10.2011)

Záruba Q., Mencl V., 1955, 1957, 1974: Inženýrská geologie, 1., 2., 3. vydání, Nakladatelství ČSAV, Academia, Praha

Pašek J., Matula M., 1955: Inženýrská geologie I., II., Čes. matice technická, Praha

Jedlička M., Kožíšek J., 1981: Provozně geologická příručka, Státní nakladatelství technické literatury, Praha

Český geologický úřad, 1975: Směrnice č.1 o přípravě, provádění a vyhodnocování prací inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Sedláčková (11.11.2011)

1 zápočet za absolvování terénního kurzu ig. mapování

1 zápočet za účast na terénních instruktážích

Syllabus -
Last update: DATEL (09.02.2007)

Field works in engineering geology for advanced

field works and measurements (field geotechnical tests, subsurface exploration, water and soil sampling, incl. data processing)

field geological and technical documentation

management of applied geological works

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html