SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Hydrology and Hydrogeology - MG451P27
Title: Hydrologie a hydrogeologie
Czech title: Hydrologie a hydrogeologie
Guaranteed by: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Výuka probíhá s ohledem na situaci dle nařízení hyg. stanice hl.m. Prahy a MŠMT
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Mgr. Hana Jiráková, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (25.10.2019)
Main target of the lecture is give a short outline of the hydrogeology in atractive and understandable way. Graduate a subject of hydrogeology suppose the grammar school knowledges of the chemistry, mathematics and physics.
Předmět je vyučován v českém jazyce.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (13.10.2021)

Datel, Mls, Šráček Kontaminační hydrogeologie
Dracos, T. , Hydrologie, Springer - Verlag, Wien, New York, 1980.
Domenico Schwartz Physical and Chemical Hydrogeology
Handl M., Liedke H., Lehrbuch der Allgemeinen Physischen Geographie, Justus Perthes Verlag, Gotha, 1997.
Janský, B. , Geografie moří a oceánů, Karolinum, Praha, 1992.
Janský, B. , Poznáváme svět, díl: Svět, Část: Hydrosféra, Kartografie,a.s., Praha, 1993.
Marcinek, J., Rosenkranz, E., das Wasser der Erde, Justus Perthes Verlag, Gotha, 1996.
Netopil, R. , Fyzická geografie I, SPN, Praha, 1984.
Netopil, R., Hydrologie pevnin, Academia, Praha, 1988.
Šilar, Všeobecná hydrogeologie.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (19.09.2022)

Zisk zápočtu je podmíněn odevzdáním vypracovaných úkolů z hydrografie a hydrometrie v požadované kvalitě, rovněž jsou požadovány regionální znalosti hydrologických objektů v Česku. Z části hydrogeologie se odevzdávají 4 početní úlohy specifikované na cvičeních.
Zkouška je písemná, zkoušeny jsou probrané výpočty a teoretické znalosti.

Syllabus -
Last update: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (07.10.2013)
  • Introduction - what is Hydrogeology, history of the hydrogeology, organization scheme of czech hydrogeology
  • Basic terms in hydraulics, hydrological cycle, porosity, permeability, groundwater movements, amin equation of flow
  • Principles of hydrochemistry, groundwater compositions, chemical reactions
  • Regional hydrogeology of Czech republic - qualitative and quantitative description of main aquifers in Czech republic
  • Mineral waters in Czech republic - qualitative and quantitative description of main sources of mineral water, their exploitation and protection

Practical skills:
Calculation of water balance components, hydrologic equation, separation of baseflow, use of Darcy´s law, hydraulic tests.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html