SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Geotechnology in global changes - MG451P10
Title: Geotechnologie v podmínkách globálních změn
Czech title: Geotechnologie v podmínkách globálních změn
Guaranteed by: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Ing. Petr Kycl
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Trnková (02.04.2015)
Klima z pohledu geologie, přehled teorií a analýza příčin nestability klimatu. Zařazení otázek změn klimatu do širšího
socioekonomického kontextu, návrhy adaptačních opatření.
Dopad změn klimatu na vodní hospodářství. Vyvrácení mýtu o vyčerpatelnosti vodních zdrojů, prezentace problematiky
extrémní časové a plošné heterogenity rozšíření vody na Zemi. Case studies hospodaření s vodou (Kalifornie, Nepál,
Izrael, Uzbekistán, Libye).
Jak jsme na tom s vodou v České republice, úloha podzemních vod - vize do budoucnosti.
Zařazení geotermální energie do širšího kontextu alternativních zdrojů energie.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (04.01.2012)

Cílem předmětu je zařazení aplikované geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie a geofyziky do širšího politicko ekonomického kontextu v podmínkách globalizace světa

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (04.01.2012)

Lomborg Skeptický ekolog

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (04.01.2012)

Podmínkou získání zápočtu je předložení 5 stránkového referátu na vybrané téma z přednášky a jeho 10 minutové ústní vystoupení doprovázené Power pointovou prezentací

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html