SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mathematics IV. - MG451P02
Title: Matematika IV
Czech title: Matematika IV
Guaranteed by: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Is co-requisite for: MG451P15
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (20.04.2022)
Preliminaries, Lebesgue integral, spaces L(M) and L2(M), path integral, surface integral, Green theorem, vector spaces, inner product, normed linear space, Banach space, Hilbert space, dual space, Sobolev space, partial differential equations, boundary conditions, well posed problem, trace and trace theorem, classical and weak solution, Galerkin method, existence theorem, numerical solutions, finite element method, finite difference method.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (20.04.2022)

Brdička, M., Samek, L., Sopko, B., 2000, Mechanika kontinua,
   Academia, Praha
Evans, L. C., 2010, Partial differential equations, American
   Mathematical Society, Providence
D. Gilbarg and N. S. Trudinger, 1983, Elliptic partial differential     
   equations of the second order; Springer, Berlin, New York
Kolmogorov, A. N., Fomin, S. V., 1975, Základy teorie funkcí
   a funkcionální analýzy, SNTL, Praha
Rektorys, K., 1985, Metoda časové diskretizace a parciální
   diferenciální rovnice, SNTL, Praha
Rektorys, K., 1999, Variační metody v inženýrských problémech
   a v problémech matematické fyziky, Academia, Praha
Rudin, W., 2003, Analýza v reálném a komplexním oboru,
   Academia, Praha

Všechny uvedené knihy svým rozsahem značně převyšují rozsah
probírané látky; před jejich studiem je třeba se poradit se
s přednášejícím.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (20.04.2022)

Zkouška je ústní a má písemnou část. Vyžadována je znalost odpřednášené
látky. Předpokladem je získání zápočtu. K získání zápočtu je mimo jiné
třeba vypracovat zadané úlohy. S požadavky na zápočet jsou
studenti podrobně seznámeni v úvodním cvičení.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (20.04.2022)

Lineární prostor, skalární součin, norma, konvergence, úplnost,
Hilbertův prostor, Banachův prostor, prostory L^1(M), L^2(M), Sobolevův
prostor, stopa funkce, zobecnění Gaussovy věty.

Parciální diferenciální rovnice, okrajové podmínky, úloha s parciální
diferenciální rovnicí, dobře formulovaný problém, klasické řešení úlohy,
slabé řešení, existence řešení, evoluční problém, počáteční podmínky.

Numerické metody řešení parc. dif. rovnic, metoda sítí, variační metody,
Galerkinova metoda, otázka volby báze, metoda konečných prvků,
triangulace oblasti v R^2, metoda časové diskretizace, explicitní
a implicitní metody.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html