SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Materials Forming the Earth's Crust - MG440P74
Title: Materiály zemské kůry
Czech title: Materiály zemské kůry
Guaranteed by: Institute of Petrology and Structural Geology (31-440)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Teacher(s): prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Mgr. Václav Špillar, Ph.D.
doc. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.
Incompatibility : MG440P04
In complex pre-requisite: MG440C08, MG440C11, MG440P09, MG440P10
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Václav Špillar, Ph.D. (09.02.2022)
Kurz je určen studentům 1. ročníku oboru Geotechnologie a podává základní přehled o minerálech a horninách, o jejich klasifikaci, vzniku a významu. V úvodní části kurzu jsou probírány struktura a vlastnosti minerálů a systematický přehled hlavních minerálních skupin. V petrologické části se pozornost soustředí na terminologii, klasifikaci a využití magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Václav Špillar, Ph.D. (08.02.2021)

Studijní materiály jsou dostupné v rámci kurzu na Google Classroom. Je možné využít také literaturu, doporučovanou pro předmět Základy petrologie, ta má však mírně větší rozsah než učivo tohoto předmětu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Václav Špillar, Ph.D. (26.02.2024)

Pro zápočet je nutné vypracování protokolů zadávaných v průběhu semestru a test z praktických dovedností (poznávání makrovzorků hornin) na jeho konci.

Zkouška je písemná formou testu s výběrem správných odpovědí z několika nabízených. Skládá se z částí věnovaných otázkám z: (1) mineralogie, (2) hornin magmatických, (3) hornin metamorfovaných, (4) hornin sedimentárních.

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné splnit bodový limit celkový i stanovený limit pro jednotlivé části.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Václav Špillar, Ph.D. (06.02.2020)

1. Uspořádání atomů a struktura minerálů (V. Špillar)
2. Fyzikální a optické vlastnosti minerálů (V. Špillar)
3. Prvky, oxidy, karbonáty a další minerální skupiny (V. Špillar)
4. Silikáty s nezávislým a řetězovým uspořádáním tetreadrů (V. Špillar)
5. Silikáty s vrstevným a síťovým uspořádáním tetraedrů (V. Špillar)
6. Klasifikace magmatických hornin (K. Verner)
7. Plutonické horniny (K. Verner)
8. Vulkanické horniny (K. Verner)
9. Sedimentární cyklus a klastické sedimenty (K. Verner)
10. Zvětrávání a biochemické sedimenty (V. Špillar)
11. Metamorfní procesy a jejich geodynamický význam (S. W. Faryad)
12. Metamorfní zóny, přeměna pelitů a křemeno-živcových hornin (S. W. Faryad)
13. Metamorfní facie, přeměna bazických a vápenato-silikátových hornin (S. W. Faryad)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html