Minerals and Rocks Under Microscope - MG440P59
Title: Minerály a horniny pod mikroskopem
Czech title: Minerály a horniny pod mikroskopem
Guaranteed by: Institute of Petrology and Structural Geology (31-440)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Guarantor: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Incompatibility : MG440C08
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Goals of this course are to become familiar with principal properties of minerals and rocks in thin sections under the polarisation microscope and with the effectiveness of the microscopic methods in evaluation of the minerals, rocks and raw materials.
Last update: Holub Tomáš, ThLic. Mgr., Th.D. (03.10.2003)
Literature - Czech

Hejtman B., Konta J. (1959): Horninotvorné minerály. - NČSAV, Praha.

Last update: Holub Tomáš, ThLic. Mgr., Th.D. (19.04.2006)
Requirements to the exam - Czech

pro zápočet je nutná účast na cvičení a vypracování protokolů během cvičení.

Last update: Faryad Shah Wali, prof. Ing., CSc. (06.01.2012)
Syllabus - Czech

Úvod do práce s polarizačním mikroskopem.

Základy krystalové optiky.

Opakní minerály

Optické vlastnosti minerálů a hmot izotropních.- granáty, spinelidy, sklo, sodalitová skupina, leucit

Praktická identifikace hlavních skupin izotropních minerálů ve výbrusech

Optické vlastnosti minerálů jednoosých - apatit, křemen, kalcit, turmalín, nefelin

Praktická identifikace jednoosých minerálů ve výbrusech

Optické vlastnosti minerálů dvojosých - olivín, slídy, pyroxeny, amfiboly, minerály Al2SiO5, živce

Praktická identifikace olivínu a pyroxenů ve výbrusech

Praktická identifikace slíd, amfibolů a pyroxenů ve výbrusech

Praktická identifikace minerálů Al2SiO5 a cordieritu

Praktická identifikace živců ve výbrusech

Odlišení magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin.

Last update: Holub Tomáš, ThLic. Mgr., Th.D. (07.06.2007)