SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Urban geology - excursion - MG431T39
Title: Urbánní geologie - exkurze
Czech title: Urbánní geologie - exkurze
Guaranteed by: Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [TS]
Capacity: 25
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Level: basic
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Teacher(s): prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Annotation - Czech
Terénní exkurze seznámí se studenty s aspekty geologie v urbánním prostředí, využití geologie při stavbě sídel a interakcemi mezi geologií a aspekty života v městském prostředí. Důraz bude kladen na interdisciplinaritu a bude zahrnovat vazby na stavebnictví, nemoci kamene, surovinové zdroje, energetické toky, hospodaření s pevným a kapalným odpadem, vznik nových geomateriálů, urban mining a zpětné použití geomateriálů.
Last update: Přikryl Richard, prof. Mgr., Dr. (06.02.2023)
Literature - Czech

Ghosh, S.K. (Ed.), Urban Mining and Sustainable Waste Management, Springer Publishing, 2020.

Kovanda J. et al. (2001), Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Academia, Český geologický ústav, Praha, 215 str.

Last update: Přikryl Richard, prof. Mgr., Dr. (06.02.2023)
Requirements to the exam - Czech
požadavky k zápočtu: účast na exkurzi a vypracování referátu k tématu
Last update: Přikryl Richard, prof. Mgr., Dr. (06.02.2023)
Syllabus - Czech

1.    Surovinové zdroje v urbánních oblastech s důrazem na materiály pro stavebnictví

2.    Životnost stavebních geomateriálů v městském prostředí: nemoci kamene aneb jak chránit stavební a umělecké objekty v městských aglomeracích

3.    Geologie a sídelní útvary, energetické vazby mezi člověkem a okolním prostředím

4.    Urban mining - od odpadů k recyklaci a novým geomateriálům

5.    Voda v sídelních útvarech, čištění, recyklace a vazba ke geologickému prostředí

Last update: Přikryl Richard, prof. Mgr., Dr. (06.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html