SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to geoarcheology II - MG431P78
Title: Úvod do geoarcheologie II
Czech title: Úvod do geoarcheologie II
Guaranteed by: Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Level: basic
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Mgr. Aneta Kuchařová, Ph.D.
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
RNDr. Maria Vaňková, Ph.D.
Pre-requisite : MG421P00, MG431P47, MG440P04
Annotation -
The course will provide an introduction to the broader frontier areas of geology and archaeology.
Participants are acquainted with the possibilities of using selected geochemical, mineralogical and petrographic methods that are used in modern research of (geo) materials. Practical demonstrations, or a visit to a specialized workplace.
Last update: Strnad Ladislav, doc. RNDr., Ph.D. (20.06.2022)
Literature - Czech

Hauptmann A. (2010): The Archaeometallurgy of Copper. Springer.
Odborné časopisy: Archaeometry, Journal of Archaeological Science, Archaeological and Anthropological Sciences, Geoarchaeology

Poljak D.M., Marasović K. (eds.) (2018): Interdisciplinary Studies on Ancient Stone, Proceedings of the XI ASMOSIA Conference, Split 2015, 1014 str. (volně ke stažení na asmosia.willamette.edu)

Garrison E. (2016): Techniques in archaeological geology, Springer, 346 str.

Last update: Strnad Ladislav, doc. RNDr., Ph.D. (28.06.2022)
Syllabus - Czech

Kurz zahrnuje přednášky specialistů PřFUK a jiných specializovaných pracovišť. 

Úvod do problematiky geoarcheologie, využítí vybraných metod a postupů používaných v geovědách (geologii) pro účely archeologie. 

Geochemické, mineralogické a petrografické metody používané pro studium geologického i archeologického materiálu. Konkrétní příklady.

Úvod do vývoje technologií a zpracování kovů, skel. Nástin možnstí analytických stanovení v biomateriálech (kosti zuby aj.).

Úvod do problematiky studia izotopových systému pro účely archeologie.

Způsoby a možnosti  zpracování a vyhodnocování získaných dat.

Kontrola studia: ústní nebo písemnou formou

Last update: Strnad Ladislav, doc. RNDr., Ph.D. (21.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html