SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Principles od Mineralogy - MG431P47
Title: Základy mineralogie
Czech title: Základy mineralogie
Guaranteed by: Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Roman Skála, Ph.D.
RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Teacher(s): RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.
Is pre-requisite for: MG431P78
Is interchangeable with: MG431P52U
Annotation -
Last update: ZACHAR (01.05.2002)
Definition of a mineral. Crystals. Crystal symmetry and morphology. Crystal twinning. Crystal structure - principles. Crystal structures of non-silicates and silicates. Diffraction, X-ray methods. Physical properties of minerals, using to field determination. Optical properties of minerals, polarisation microscope. Crystal chemistry. Isomorphism, polymorphism. Studying of chemical composition - basic methods. Electron microprobe. Mineralogical system - principles, classes, examples. Mineral genesis. Practical mineralogy.

Klein C., Hurlbut C.S. (1999): Manual of Mineralogy. J.Wiley, New York.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (29.07.2021)

Základní:

Chvátal M.: Mineralogie pro první ročník. Krystalografie. Karolinum, Praha, 2002.

Chvátal M.: Úvod do systematické mineralogie. Silikátový svaz, Praha, 2005.

Slavík F., Novák J., Kokta J.: Mineralogie. 5. vydání. Academia, Praha, 1974.


Doporučená:

Klein C.: Mineralógia. Oikos-Lumon, Bratislava, 2006. 672 s. (slovenský překlad 22. vydání, 2002)

Bernard J.H., Rost R.: Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, 1992. 704 s.

Okrusch M., Frimmel H.E.: Mineralogy, An Introduction to Minerals, Rocks, and Mineral Deposits. Springer, Berlin, 2020. 719 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Marek Tuhý, Ph.D. (16.01.2023)

Zápočet:
Aktivní účast na cvičeních, protokoly z vybraných cvičení, poznávání minerálů a základní informace o nich. Součástí zápočtu může být písemný test. Minimální vyžadovaná úspěšnost z každé části zápočtu je 70 %. 

Zkouška:
K připuštění ke zkoušce je nezbytný úspěšně složený zápočet. U zkoušky jsou požadovány znalosti v rozsahu látky přednášek a cvičení a výběru ze studijní literatury. Zkouška probíhá ústní formou.

Syllabus -
Last update: ZACHAR (24.04.2006)

Definition of a mineral. Crystals. Crystal symmetry and morphology. Crystal twinning. Crystal structure - principles. Crystal structures of non-silicates and silicates. Diffraction, X-ray methods. Physical properties of minerals, using to field determination. Optical properties of minerals, polarisation microscope. Crystal chemistry. Isomorphism, polymorphism. Studying of chemical composition - basic methods. Electron microprobe. Mineralogical system - principles, classes, examples. Mineral genesis. Practical mineralogy.

Klein C., Hurlbut C.S. (1999): Manual of Mineralogy. J.Wiley, New York.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html