SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Principles of economy - MG431P45
Title: Základy ekonomie
Czech title: Základy ekonomie
Guaranteed by: Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Petr Matějka
Teacher(s): Ing. Petr Matějka
Annotation -
Last update: ZACHAR (02.05.2002)
Introduction to economy focused to conditions in the Czech Republic. The course should students make easy to understand monetary policy of the state as well as common mechanisms of economy and to evaluate relevant economical data. This course is obligatory in bachelor level study of Management of Natural Resources.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (31.10.2019)

Holman, R. (2008). Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ, 2. vydání. Nakladatelství CH Beck.

Fuchs, K., & Tuleja, P. (2003). Základy ekonomie. Ekopress.

 

Doporučená:

Samuelson, P. A. & Nordhaus, W. D. (2013): Ekonomie, 19. vydání. NS Svoboda

Requirements to the exam - Czech Sign Language
Last update: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (29.10.2019)
věrečný písemný test
Syllabus - Czech
Last update: ZACHAR (13.04.2006)

Přednáška ze základů ekonomie je zaměřena na aktuální podmínky v České republice. Studentům má umožnit pochopení finanční politiky státu i běžných ekonomických mechanismů a také vyhodnocení relevantních ekonomických dat. Je povinná pro posluchače 2. ročníku BSP Hospodaření s přírodními zdroji.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html