SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Non-traditional isotopes in geochemistry - MG431P41
Title in English: Netradiční izotopy v geochemii
Czech title: Netradiční izotopy v geochemii
Guaranteed by: Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. (31.12.2018)
Předmět netradiční izotopy v geochemii podává komplexní pohled na vlastnosti izotopů jak stabilních, tak i radiogenních prvků, jejich izotopové jevy závislé na rozdílu hmotností a na energii nulového bodu, na izotopové efekty v životním prostředí, na frakcionaci izotopových molekul.

Součástí přednášky jsou také detailně probírány metody analýzy radiogenních i stabilních izotopů pomocí hmotnostní sektorové spektrometrie a jejich použití ve vědě.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. (31.12.2018)

Elektronické studijní materiály mohou studenti nalézt v Moodle UK pro výuku 2 (MG431P41).

 

Stabilní izotopy:

White, W. M. (2013). Geochemistry. John Wiley & Sons.
Hoefs, J. (2008). Stable isotope geochemistry. Springer.
Gross, J. H. (2004). Mass spectrometry: a textbook. Springer.
Faure G. (1986): Principles of isotope geology. - J.Wiley & Sons, New York, 589 str.
Cabicar, J. (1983). Stabilní izotopy. Academia.
Hladíková J. (1988): Základy geochemie stabilních izotopů lehkých prvků. - Skripta UJEP, Brno, 95 str.
Johnson, C. M., Beard, B. L., & Albarède, F. (Eds.). (2018). Geochemistry of non-traditional stable isotopes (Vol. 55). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
Michener, R., & Lajtha, K. (Eds.). (2008). Stable isotopes in ecology and environmental science. John Wiley & Sons.

Šantrůčková, H. a Šantrůček, J. (2018): Stabilní izotopy biogenních prvků: použití v biologii a ekologii. Akademie, 176 str.
Baskaran, M. (Ed.). (2011). Handbook of environmental isotope geochemistry. Springer Science & Business Media.
De Groot, P. A. (Ed.). (2004). Handbook of stable isotope analytical techniques (Vol. 1 and 2). Elsevier.

 

Radiogenní izotopy:

Yang, L. (2009). Accurate and precise determination of isotopic ratios by MC‐ICP‐MS: A review. Mass spectrometry reviews28(6), 990-1011.
Wiederhold, J. G. (2015). Metal stable isotope signatures as tracers in environmental geochemistry. Environmental science & technology49(5), 2606-2624.
Moldovan, M., Krupp, E. M., Holliday, A. E., & Donard, O. F. (2004). High resolution sector field ICP-MS and multicollector ICP-MS as tools for trace metal speciation in environmental studies: a review. Journal of Analytical Atomic Spectrometry19(7), 815-822.
Allègre, C. (2005). Isotopic geology.
Dickin, A. P. (2018). Radiogenic isotope geology. Cambridge University Press.
Rasskazov, S. V., Brandt, S. B., & Brandt, I. S. (2009). Radiogenic isotopes in geologic processes. Springer Science & Business Media.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. (17.09.2019)

Pro úspěšné absolvování předmětu je aktivní účast na přednáškách (vedena prezence), zápočet a písemná zkouška.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. (25.02.2019)

Vlastnosti stabilních a radiogenních izotopů a jejich význam

 • Izotopie prvků
 • Stabilní versus radiogenní prvek
 • Základní třídění a teoretické podklady izotopových jevů

Izotopové jevy přímo závislé na rozdílu hmotností

 • Hmotnost a měrná hmotnost (hustota) izotopových molekul
 • Chování izotopových molekul v tíhovém poli
 • Transportní pochody

Izotopové jevy závislé na energetickém stavu

 • Spektrální chování izotopových molekul
 • Rovnovážné izotopové jevy
 • Kinetické izotopové jevy
 • Fotochemie a laserová chemie
 • Adsorpce a desorbce izotopových molekul
 • Tenze par izotopových molekul
 • Výměnná destilace
 • Výměnná reakce ve vícefázových soustavách
 • Elektrolýza roztoků izotopových molekul

Metody analýzy stabilních a radiogenních izotopů

 • Instrumentální část IRMS vs MC-ICP-MS (měření, praktické ukázky)

Užití stabilních a netradičních izotopů ve vědě

 • Environmentální geochemie (půdy, ovzduší, hydro)
 • Ložisková geologie
 • Petrologie
Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. (31.12.2018)

Pro tento předmět nejsou vyžádovány žadné specifické vstupní pořadavky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html