Pedogeochemistry - MG431P10
Title: Pedogeochemie
Czech title: Pedogeochemie
Guaranteed by: Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr.
Teacher(s): prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   
Annotation -
Soil composition. Mineral components of soil. Soil organic matter. Physical and chemical properties of soils. Overview of soil classification. Sources, forms and behaviour of elements in soils. Soil pollution.
Last update: Borůvka Luboš, prof. doc. Ing., Dr. (04.04.2018)
Literature -

Pavlů, L. (2018): Základy pedologie a ochrany půdy. Skriptum ČZU Praha.
Němeček, J., Smolíková, L., Kutílek, M. (1990): Pedologie a paleopedologie. Academia, Praha
Tomášek, M. (2007): Půdy České republiky. Česká geologická služba, Praha
Němeček J. a kolektiv (2011): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. ČZU a VÚMOP, Praha
Šarapatka, B. (2014): Pedologie a ochrana půdy. Univerzita Palackého, Olomouc.
Kozák, J., a kolektiv (2009): Atlas půd České republiky. MZe a ČZU Praha
Němeček, J., Vácha, R., Podlešáková, E. (2010): Hodnocení kontaminace půd v ČR. VÚMOP Praha
Hruška, J., Cienciala, E. (eds.) (2005): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví. Česká geologická služba, Praha
Brady, N.C., Weil, R.R. (1999): The Nature and Properties of Soils. Simon & Schuster, New Jersey
Sparks, D.L. (2003): Environmental Soil Chemistry. Academic Press, Sand Diego, California
Sposito, G. (2008): The Chemistry of Soils. Oxford University Press, New York

Last update: Borůvka Luboš, prof. doc. Ing., Dr. (13.05.2020)
Requirements to the exam -

Knowledge of basic soil composition

Knowledge of physical and chemical properties of soil

Fundamental knowledge of soil classification

Knowledge of cycles and behaviour of principal groups of elements in soils

Last update: Borůvka Luboš, prof. doc. Ing., Dr. (24.04.2014)
Syllabus -

Introduction, soil definition, pedosphere; importance of soil, soil functions 

Soil development, soil forming factors and conditions 

Soil composition, major soil minerals 

Soil physical properties: texture, structure, porosity 

Soil water; soil air; thermic conditions in soil 

Soil organic matter 

Soil colloid system; soil solution

Soil reaction; soil sorption (mechanisms, soil sorption complex)

Soil organisms and biological activity

Soil classification - principles, overview of principal soil classification units

Cycles and behaviour of selected elements in soils; forms, fractionation and speciation of elements, their importance and effects; human influence

Potentially toxic elements in soils

Xenobiotic organic substances in soils

Soil conservation and protection (pollution, limit values, vulnerability, remediation)

Last update: Borůvka Luboš, prof. doc. Ing., Dr. (24.04.2014)