SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Field Documentation for Paleontologists (for teachers) - MG422T53
Title in English: Terénní cvičení z paleontologie (pro učitele)
Czech title: Terénní cvičení z paleontologie (pro učitele)
Guaranteed by: Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2012
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0 C [days/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Rudolf Trnka (18.05.2012)
Terénní cvicení z paleontologie zahrnuje exkurze na vybrané lokality staršího paleozoika (Barrandien), mladších prvohor (permokarbonské formace stredních Cech), svrchní krídy (kontinentální a morské) a podle možností i terciéru (severní Cechy). Pri návštevách profilu vybraných lokalit bude sestaven detailní litologický profil do nehož budou postupne zanášeny údaje o výskytu a frekvenci jednotlivých nálezu makroskopických fosílií a ichnotaxonu. Na záver budou podrobne vyhodnoceny biostratigrafické a paleoekologické (taxonomie) údaje.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Rudolf Trnka (18.05.2012)

aktivní úcast a vypracování zadaných úkolu

Syllabus - Czech
Last update: Rudolf Trnka (18.05.2012)

Forma výuky: ctyri dny terénního profilování a systematického (formou "bed by bed") sberu fosíli.

Cíl: zvládnutí detailního profilování a metod biostratigrafického a paleoekologického výzkumu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html