SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Palaeontology - MG422P01
Title in English: Paleontologie
Czech title: Paleontologie
Guaranteed by: Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2005
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (19.05.2012)
This course gives to MSc students a knowledge on palaeontological system (Bacteria, Fungi, Algobionta, Embryobionta, Protozoa, Porifera, Archeocyata, Coelenterata). All mjor groups of fossil organisms are characterized from the view-point of detailed morphology, palaeoecology, evolution and systematic subdivision. Each lecture is followed by practical demonstration of fossil material samples.
Literature -
Last update: Rudolf Trnka (18.05.2012)

Boardman, R.S., Cheetham, A.H., Rowell, A.J., 1987: Fossil Invertebrates.

Blackwell Scientific Publ., 713 pp.

Taylor, T.N. a Taylor, E.L., 1993: The biology and evolution of fossil plants. - Prentice Hall, New Yersey, 982 pp.

Requirements to the exam -
Last update: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (19.05.2012)

The examination is oral with an accent on understanding of processes.

Requirements for credit is an active presence at practices.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (02.11.2011)

Kurz podává základní informace o možnostech klasifikace nálezů fosilních organismů. Vysvětlí principy morfologické parataxonomie a metody aktuopaleontologie. V paleontologii je používán klasifikační systém odpovídající práci s fosilním materiálem. V jednotlivých přednáškách jsou probírány jednotlivé skupiny v následujícím pořadí:

1. Bacteria, eucarya a houby

2. Řasy, Acritarcha a chitinozoa

3. Psilofytní rostliny, kapraďorosty a nahosemenné rostliny

4. Krytosemenné rostliny

5. Protozoa

6. Porifera, archeocyata

7. Coelenterata

8. Ichnologie, hlavonožci, gastropoda

9. Mlži, tentakuliti, hyoliti, ramenonožci

10. Korýši, chelicerata, tracheata, trilobita

11. Graptoliti, mechovky

12. Ostnokožci, konodonti, skolekodonti

13. Vertebrata

Forma výuky: v zimním semestru 13 4-hodinových přednáškových bloků (v

rozsahu sylabu), 13 1-hodinových praktických cvičení zaměřených na praktické

ukážky fosílií ze skupin ve výše uvedených blocích.

Požadavky: účast na praktických cvičeních, písemný zkušební test nebo ústní

zkouška.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html