SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Basics of Geoinformatics - MDPSGG011C
Title: Úvod do geoinformatiky (ne PřF)
Czech title: Úvod do geoinformatiky (ne PřF)
Guaranteed by: Research Support Department (31-650)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/20 C [hours/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Annotation -
Last update: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)
The aim of this work is to improve the ability of mastering PC specially oriented to solving problems from geography and cartography.
MS Excel - sophisticated calculations (e.g. conversion of geographic coordinates), lists and sorting, filtering, graph modifications, working with macros.
MS Word - styles, own formatting, working with columns, formatting of included objects.
Introduction to desktop GIS ArcView GIS and its using for creation of thematic visualizations, analysis of data.
Literature - Czech
Last update: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)

Studijní literatura:

  • Hlavenka Jiří: MS Windows NT 4.0 Worstation CZ Uživatelská příručka. Computer Press. Praha, 1998.

  • Brož Milan - Brožová Petra: MS Excel 97 CZ Podrobná příručka. Computer Press. Praha, 1998.

  • manuály k počítačovým programům firmy Microsoft,

  • manuály k programu ArcViewGIS firmy ESRI, on-line help.

Syllabus - Czech
Last update: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)

O čem je informace v geografii. Zdroje informací: měření, pozorování - mapy, čísla. Definice a význam geografické informace, použití ve výzkumu, ve správě prostředí, v plánování a ve výstavbě.

Přednosti a zápory digitálních dat. Postavení počítačů ve shromažďování, manipulace a práci s daty.

Principy a druhy počítačů. HW, SW, funkce výpočetního systému. Algoritmus. Co je to počítačová úloha, její vstupy a výstupy. Operační systém a aplikační software. Vizualizace datových hodnot na obrazovce/tisk na papír. Vytváření geometrických tvarů. Digitální kartografický produkt.

Distribuce dat. Pojem server a klient. Webové stránky, ftp protokol.

Praktická cvičení:

Psaní textů v editoru MS Word, psaní rovnic v MS Equation, výpočty a pořádání dat v tabulkovém procesoru MS Excel - složitější výpočty v tabulkách. Seznamy a jejich třídění. Tvorba a úpravy grafů. Vkládání objektů Microsoft Map a možnosti znázorňování.

Seznámení s programy Map Info aj.

Seznámení s programem ArcViewGIS - dokumenty projektu a jejich úprava, zobrazení dat podle atributů, tvorba tematické vizualizace, práce s tabulkou tématu, spojení a propojení tabulek, analyzování prostorových vztahů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html