SubjectsSubjects(version: 855)
Course, academic year 2019/2020
  
Closing project - MDPSGG007
Title: Závěrečný projekt doplňkového studia k získání pedagogické způsobilosti geografie
Czech title: Závěrečný projekt doplňkového studia k získání pedagogické způsobilosti geografie
Guaranteed by: Research Support Department (31-650)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 10
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/60 --- [hours/semester]
summer s.:0/60 C [hours/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Belongs to the student work of type: závěrečná práce CŽV
Guarantor: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)
Obhajoba závěrečné práce je jednou ze součástí zakončení mimořádného studia ke získání pedagogické způsobilosti.
Stejně jako ostatní absolventské práce, má i závěrečná práce svého školitele. Doporučujeme studentům vyhledat školitele a vytyčit téma a směr práce již v prním ročníku mimořádného studa.
Pravidla pro sepsání této práce jsou k dispozici na http://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/studium/mimoradne-studium
Literature - Czech
Last update: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)

Oborná literatura v závislosti na tématu práce

Requirements to the exam - Czech
Last update: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)

Zápočet je udělován za aktivní řešení a konzultace závěrečného projektu na základě doporučení školitele.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html