SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Selected Chapters of Socioeconomic Geography of Asia - MDPS063
Title: Vybrané kapitoly ze sociálně-ekonomické geografie Asie
Czech title: Vybrané kapitoly ze sociálně-ekonomické geografie Asie
Guaranteed by: Research Support Department (31-650)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:24/0 Ex [hours/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ340P233
Guarantor: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. (03.12.2014)
Optional course. Structural changes, economic comparison and regional development within Asian macroregions (cultural regions):
1. Introduction: Role of Asia within world economy; regionalisation of Asia.
2. Near East I: role of the region in world economy; demographic and socio-economic features and specificities, labor migration, inequalities among states and regions.
3. Near East II - Turkey: regional disparities; contradictions of economic and cultural developments; Israel - the Island in Arabian sea.
4. Near East III: Geographical aspects of hydrocarbons mining in the Gulf; Iran and Saudi Arabia - rivals aspiring to the hegemony in the region.
5. South Asia: India I - selected problems of population and cultural (etnic, religious) development and differentiation.
6. South Asia. India II - economic changes and its regional aspects; regional disparities and, specialization of states.
7. Problems of socio-economic development in selected countries of Indian subcontinent: Pakistan and Bangladesh, Nepal and Sri Lanka.
8. South-East Asia I: ASEAN - An economic comparison of members; socio-economic development and regional geography of Indonesia.
9. South East Asia II: some aspects of economic development of new "asian tigres": Malaysia, Thailand; role of Singapur in the region and world economy.
10. East Asia: China I - geographical aspects of population development; post-war development - geographical and regional aspects of economic tranformation.
11. East Asia. China II - some aspects of economic and regional developments, structural changes and regional disparities.
12. East Asia: Japan - Geographic aspects of economic development; regional geography and inequalities.
13. East Asia: South Korea - some aspects of socio-economic and regional development.

References
ABBASI, Bushra Afzal (2008): Geography of South Asia: As Whole Region. Sang-e-Meel Publications.
HUSAIN, Majid (2013): Geography of India. McGraw Hill Education. 5th Edition. 832 p.
CHAPMAN, G.P, BAKER, K.M., (eds) (1992): The Changing Geography of Asia, Routledge.
KANASAKA, K. (2009): Discovering Japan, A New Regional Geography. TEIKOKU-SHOIN Co.
STEWART, Dona, J. (2013): The Middle East Today Political, Geographical and Cultural Perspectives, 2nd edition Routledge, 304 p.
VEECK, Gregory, PANNELL, Clifton W., SMITH Christopher J. (2011): China´s Geography: Globalization and Dynamics of Political, Economic, and Social Change (Changing Regions in a Global Context: New Perspectives in Regional Geography Series). Rowan & Littlefield Publishers.
WEIGHTMAN, Barbara A. (2011): Dragons and Tigers: A Geography of South, East, and Southeast Asia. Wiley, 3rd edition.
The Europe World Yearbook.
Statesman´s Yearbook.
World Regional Geography (http://www.saylor.org/site/textbooks/World%20Regional%20Geography.pdf)
Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. (03.12.2014)

Z340P23 Vybrané kapitoly ze sociálně ekonomické a regionální geografie Asie

Ročník volitelný semestr zimní i letní 30 hodin / semestr

RNDr. Jiří Tomeš

Pracoviště č. 340
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Volitelná přednáška. Obsah:
1. Úvod
- postavení Asie v rámci světa, celosvětové dělby práce 
- regionalizace Asie
2. Blízký východ I
- postavení, význam Blízkého východu ve světové ekonomice, demografická a sociálně
ekonomická charakteristika, pracovní migrace; rozdíly mezi státy;
- Turecko - regionální diferenciace, protiklady hospodářského a kulturního vývoje;
- vybrané geografické aspekty vývoje problémových zemí: Izrael, Libanon a Sýrie;
3. Blízký východ II
- geografické aspekty těžby surovin (ropy a plynu) v oblasti Perského zálivu;
- soupeři o hegemonii v regionu Írán a Saúdská Arábie, specifický případ Iráku;
4. Blízký východ III
- nejbohatší (ropné) a nejchudší země regionu: Kuvajt, Katar, Bahrajn, SAE, Omán,
Jordánsko, Jemen;
5. Indický subkontinent I
- postavení (význam) Indického subkontinentu v Asii a ve světě, historie, národnostní a
náboženská struktura, hospodářské problémy Indie;
6. Indický subkontinent II - Indie
- regionální struktury Indie; srovnání, rozdíly, specializace indických států;
7. Indický subkontinent III
- vybrané problémy hospodářského vývoje: Pákistán, Nepál, Bangladéš, Srí Lanka;
8. Jihovýchodní Asie I
- země ASEAN (původní), postavení v rámci světa či Asie;
specifika sociálně ekonomického vývoje populačně nejsilnějších zemí regionu: Indonésie,
Thajsko, Filipíny;
- regionální diferenciace a vývoj Indonésie;
9. Jihovýchodní Asie II
- srovnání vybraných nejvyspělejších a nejchudších zemí regionu:
Malajsie, Singapur, Brunej kontra Vietnam, Kambodža, Laos
- vybrané aspekty hospodářského vývoje nových tygrů;
10. Východní Asie I
- Čína I. - regionální vývoj Číny v posledních 20 letech, geografické a regionální aspekty
hospodářské transformace;
11. Východní Asie II
- Čína II. - vybrané aspekty populačního a hospodářského vývoje země; regionální diferenciace a struktury země
12. Japonsko  
- vybrané aspekty hospodářského a regionálního rozvoje,
- regionální diferenciace Japonska;
13. Korea (Jižní Korea)
- vybrané aspekty hospodářského a regionálního vývoje;
- specifika korejské cesty k prosperitě a její geografické souvislosti;

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast a seminární práce na vybrané téma věnované
určité oblasti či zemi.
Podmínky pro splnění zkoušky: přijatá seminární práce, ústní zkouška na téma regionální
diferenciace Asie, výborná znalost regionální problematiky významnějšího asijského státu
podle vlastního výběru.

Studijní literatura
Základní:
ŠINDLER, P., BAAR, V. (1988): Regionální geografie světadílů a oceánů I, Afrika, Asie,
Austrálie a Oceánie. Pedagogická fakulta v Ostravě.
Doporučená:
CHAPMAN, G.P., BAKER, K.M. (eds) (1992): The Changing Geography of Asia.
Routledge.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html