SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Teaching practice in biology I - MDPS016
Title in English: Souvislá ped. praxe z biologie I
Czech title: Souvislá ped. praxe z biologie I
Guaranteed by: Research Support Department (31-650)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/20 C [hours/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: moodle (dl2.cuni.cz) název kurzu: Pedagogická praxe výstupová,termín praxí v LS 2015: 29.3.2015 - 22.4.2015
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Irena Chlebounová
Pre-requisite : {DPS Biologie, cvičení z didaktiky nebo aspekty 14}, MDPS011
Is pre-requisite for: MDPS017
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (20.05.2016)
Pedagogická praxe I probíhá jako jeden blok na jedné škole a zpravidla trvá 4 týdny. Student během praxe hospituje 4-6 vyučovacích hodin biologie, vyučuje 15 vyučovacích hodin, 2 hodiny laboratorních prací a vede exkurzi.

Kromě zapsání předmětu do SISu je třeba přihlásit se na praxi do 15. ledna (pro praxi v letním semestru) nebo do 15. června (pro praxi v zimním semestru) přes přihlašovací tabulku Google Docs v prostředí Moodle kurzu Pedagogická praxe výstupová (klíč pro přihlášení: PPV). Podrobné informace k praxím najdete v Moodlu.


Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (20.05.2016)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

- účast na instruktážní schůzce (před praxemi) a reflexní schůzce (po praxích)

- včasné odevzdání rozvrhu (nahrání do moodlu) a dodržení pravidel pro hospitace didaktiků KUDBi

- odevzdání formuláře A+B, C

- hospitace předepsaného počtu hodin a odevzdání záznamů z hospitací (náslechových hodin) ke kontrole

- odučení předepsaného počtu hodin: 17 (15 vyučovacích hodin, 2 h laboratorní práce/praktická cvičení)

- odevzdání kompletních příprav pro 5 vyučovacích hodin včetně pracovních listů, testů, her, prezentací (vždy nahraných na CD/DVD) atd. (přípravy musí obsahovat všechny náležitosti) ke kontrole; tj. pokud v přípravě píšete, že jste ve VH použili prezentaci - dostanu ji na CD, pokud pracovní list - bude vytištěn a součást materiálů, pokud jste si dělali zvlášť odborné poznámky - budou přiloženy atd.

- vedení biologické / přírodovědné exkurze a odevzdání podkladů k exkurzi včetně přípravy na exkurzi, trasy, pracovních listů a hodnocení ke kontrole

- vyplnění elektornického reflexního dotazníku (do týdne po skončení praxí)

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (20.05.2016)

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v letním semestru vyplňte do 15.1. tabulku (přihlašování) na odkazu v prostředí Moodle (předmět Pedagogická praxe výstupová, heslo: PPV). 
Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v zimním semestru vyplňte do 15.6. tabulku (přihlašování) na odkazu v prostředí Moodle (předmět Pedagogická praxe výstupová, heslo: PPV).

Nutnou podmínku pro nástup na praxi I je absolvování náslechové praxe (pokud máte tuto povinnost ve svém studijním plánu)!!!


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html