SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Seminar to Selected Issues of Demographic Research I - MD360S03A
Title in English: Seminář k vybraným demografickým problémům I
Czech title: Seminář k vybraným demografickým problémům I
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Explanation: Předmět pouze pro dostudování.Zapisují pouze studenti, kteří jej mají ve studijním plánu a dosud nesplnili.
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Annotation -
Last update: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (20.06.2008)
The course aims to explore the diversity of population related themes, issues, and debate through close and critical reading of selected texts that examine the status of population in a historical, sociobiological, anthropological, sociological, political, and other perspectives. Thematic emphasis will be to enhance students' understanding of population role, effect and interrelationship to society in the past and the present, and to the ways in which the insights.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RYCHTA/NATUR.CUNI.CZ (11.04.2012)

Zápočet na základě aktivní účasti studentů.

Syllabus - Czech
Last update: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (20.06.2008)

Jednotlivé semináře mají náplň, jež odráží aktuálně řešenou problematiku; předpokládá se aktivní příprava studentů na zadaná témata týkající se demografického výzkumu, pohled na populaci z hlediska historických, sociobiologických, antropologických, sociologických, politických a dalších pohledů. Smyslem je, aby studenti porozuměli významu populace, jejího vlivu a vzájemných vazbám ve společnosti v minulosti i v přítomnosti, a způsobům, kterými ji lze objasňovat.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html