SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar to Population Development of the Czech Republic - MD360P95
Title: Seminář k populačnímu vývoji na území ČR
Czech title: Seminář k populačnímu vývoji na území ČR
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Level: specialized
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Annotation - Czech
Seminář je koncipován jako doplnění a rozšíření předmětu MD360P77 - Populační vývoj na území ČR po roce 1914. V semináři se studenti blíže seznámí s literaturou věnující se vybraným obdobím a jevům v populačním vývoji na území dnešní České republiky v uplynulých 100 letech.
Seminář předpokládá aktivní účast studentů na čtení a diskutování probíraných textů.

Seminář bude probíhat prezenčně dle rozvrhované výuky. V případě nutnosti přechodu na distanční výuku budou studenti informováni mailem a výuka bude dále pokračovat dle rozvrhu prostřednictvím MS Teams.
Materiály budou sdíleny a doplňovány v prostředí Moodle (https://dl2.cuni.cz/user/index.php?id=3308).
Výuka v ZS 2023/24 je jednou za 14 dní a začíná ve čtvrtek 5.10.2023.
Last update: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (01.10.2023)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

Burcin, B., Fialová, L., Rychtaříková, J. et al. 2010. Demografická situace České republiky. Proměny a kontexty 1993-2008. Praha: Sociologické nakladatelství.

Fiala, T., Langhamrová, J., Pechholdová, M., Ďurček, P., Šprocha, B. 2018. Population Development of Czechia and Slovakia after 1989. Demografie 60(4): 202–218

Fialová, L., Šprocha, B. 2018. The Population of Czechia and Slovakia in 1918–1945. Demografie 60(4): 161–183

Kučera, M. 1994. Populace České republiky 1918-1991. Acta Demographica, Praha: Česká demografická společnost/Sociologický ústav Akademie věd České republiky  

Rychtaříková, J. 2018. Demographic trends and patterns in Czechia and Slovakia during the socialistic era. Demografie 60(4): 184–201

Sobotka, T., Šťastná, A., Zeman, K., Hamplová, D., Kantorová, V. 2008. Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. Demographic Research, Special Collection 7, Vol. 19, Article 14, pp. 403-454

 

Další studijní literatura a texty diskutované v hodinách budou vybírány ke každému probíranému tématu a budou průběžně aktualizovány během kurzu.

Last update: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (02.10.2020)
Requirements to the exam - Czech

- četba zadané literatury a aktivní účast na semináři formou práce ve skupině, diskuse a prezentace závěrů z přečtených textů

- písemně vypracovaná seminární práce dle specifikace na úvodní hodině

Last update: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (06.10.2021)
Syllabus - Czech

1.Úvod  

2.Vybrané aspekty stavu a vývoje obyvatelstva v meziválečném období a v období 2. světové války (1918-1945)

3.Vybrané aspekty demografického vývoje v období 1945-1989

4.Vybrané aspekty demografického vývoje po r. 1989 I.

5.Vybrané aspekty demografického vývoje po r. 1989 II.

6.Vysvětlení proměn rodinného a reprodukčního chování v ČR po r. 1989

Last update: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (06.10.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html