SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar to BA Thesis II - MD360P80
Title: Seminář k bakalářské práci II
Czech title: Seminář k bakalářské práci II
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Guarantor: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Incompatibility : MD360S02
Annotation - Czech
Seminář k bakalářské práci II je zaměřený na jednotlivá témata bakalářských prací. Smyslem je seznámit studenty s okruhem otázek, které jsou v rámci všech bakalářských prací řešeny a zároveň poskytnout prostor každému studentovi, aby vysvětlil, proč si zvolil určité téma, seznámil ostatní se strukturou své práce, jakou použil literaturu a s jakými problémy se při psaní své bakalářské práce setkává. Diskuse se účastní všichni studenti pod vedením pedagoga.

Informace o průběhu a formě online výuky:
Seminář bude probíhat online dle rozvrhované výuky prostřednictvím MS Teams. Podrobné informace a materiály budou sdíleny a doplňovány v prostředí Moodle (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2136).
Výuka v LS 2020/21 je jednou za 14 dní a začíná v týdnu od 15.2.2021.
Last update: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (06.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Aktivní účast na seminářích (účast v diskusi o prezentovaných tématech) a prezentace odpovídající části bakalářské práce.

Last update: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (16.03.2018)
Syllabus - Czech

Jednotlivé semináře mají náplň podle právě probíraných témat.
Podle nich se vybírá i příslušná studijní literatura.

Last update: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (16.03.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html