SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Household and Family Demography II - MD360P56
Title in English: Demografie rodin a domácností II
Czech title: Demografie rodin a domácností II
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: 35
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level: specialized
Guarantor: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.
Incompatibility : MD360P33, MD360P33N
Annotation -
Last update: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (30.09.2017)
The course introduces the problem of household and family research from the demographic point of view. The first part of the course explains various family and households concepts, types of households, modelling household formation and dissolution and household projections. The second part is aimed at the demographic aspects of the problems of modern family: the second demographic transition as the turning point in the family and household composition, demographic ageing, households headed by women. The course uses the specific Czech data.

Literature -
Last update: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (30.09.2017)

References:

Bartoňová, D. 2005. Vývoj cenzových domácností v České republice v poslední třetině 20. století. Demografie 47, č. 1, s. 1-12.

Bartoňová, D 2003. Domácnosti podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Demografie 45, č. 4, s. 268-274

Caselli, G., Vallin, J. and Wunsch, G.: Demography. Analysis and Synthesis (A Treatise in Population Studies). Volume III, Chapter 88, 90, 91 (Geografická knihovna Př FUK)

Ediev, D. 2007. On Projecting the Distribution of Private Households by Size. Vienna Institute of Demography. Working Papers 4/2007.

Ermisch, J. 2003. An Economic Analysis of the Family. Princeton University Press, Pricenton, 271s.

Goody J. 2006. Proměny rodiny v evropské historii. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 230 s.

Habartová, P.; Hulíková, K.; Sivková, O. 2014. Prognóza počtu a velikosti vybraných typů hospodařících domácností v České republice pro období 2013-2040. Demografie  56, č.1, s. 21-36.

Horská, P. a Kučera, M. a Maur, E. a Stloukal, M. 1990. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Panorama Praha, 480 s.

Horský, J. a Seligová, M. 1997. Rodina našich předků, Praha, 142 s.

Hrušáková, M. a Králíčková, Z. 2006. České rodinné právo. Doplněk, Brno, 398 s.

Keilman, N. a Kuijsten, A. a Vossen, A. (eds.) 1987: Modelling Household Formation and Dissolution. Clarendon Press Oxford, 298 s.(Geografická knihovna PřFUK)

Kučera, M. 2005. Rodinné domácnosti ve výsledcích sčítání lidu 2001. Demografie 47, č. 1, s. 13-20.

Kučera, M. 2003. Bydlení. Demografie 45, č. 4, s. 274-277.

Kučera, M. 1983. Výpočty prognóz počtu a struktury domácností, Demografie 25, č. 4, s. 300-308.

Lutz, W.a Richter R., Wilson Ch. 2006. The New Generations of Europeans: Demography and Families in the Enlarged European Union. Routledge, Londýn, 404 s.

Mlčoch, L. 2014. Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Karolinum. Praha, 192 s.

Morávková, Š. 2005. Bydlení rodin se závislými dětmi a vybavenost jejich domácností. Demografie 47, č.1., s. 40-52.

Možný, I. 1999. Sociologie rodiny. Sociologické nakladatelství, Praha, 250 s.

Možný I. 2006. Rodina a společnost. Sociologické nakladatelství, Praha, 312 s.

Nedbalková, K. 2012. Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdě moderní společnosti. Sociologické nakladatelství, Praha, 120 s.

Pavlík, Z. a Rychtaříková, J. a Šubrtová A. 1986. Základy demografie, Academia, Praha 734 s.

Populační vývoj České republiky 2001-2006, Katedra demografie a geodemografie PřFUK, Praha 2007. s. 63-76

Populační vývoj České republiky 1995, Katedra demografie a geodemografie PřFUK, Praha 1995 (část II)

Skupnik, J. 2010. Antropologie příbuzenství. Sociologické nakladatelství, Praha, 402 s.

Sullerotová, E. 1998. Krize rodiny. Karolinum, Praha, 59 s.

van Imhoff E., a Kujsten A., Hooimeijer P., van Wissen L. 1995. Household Demography and Household Modeling. Plenum Press, New York. 364 s.

metodika výběrových šetření SILK, VŠPS, statistika rodinných účtů (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zivotni_uroven_spotreba_domacnosti_prace)

United Nations. 1973. Methods of projecting households and families. Chapter IV.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (30.09.2017)

Dle aktuálního sylabu. Materiály a aktuality k předmětu dostupné především v Moodle!!!

Syllabus -
Last update: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (30.09.2017)

Topics of the course in general (more in handout of a given academic year)
Concepts of households and families. A demographic approach, a sociological approach.
Households and families in Czech censuses.
Trends in census households structure in the Czech republlic.
Housing and living standards of households and families in the Czech republic.
Recent trends in household and family structures in Europe.
Household modelling, methods of projecting household and families.
Forecasts of census households number and composition in the Czech republic.
Demographic aspects of recent family development, impacts of the "second demographic transition"
Families an family behaviour in sociological surveys.
Legislation on the family in the Czech Republic.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html