SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Methods of data collection and analysis of sample surveys - MD360P53N
Title: Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
Czech title: Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: 25
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Level: specialized
Guarantor: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (16.05.2014)
The course objective is approaching the methods of collecting and analyzing data from survey samplings to the students of demography. The focus will be in particular put on the practical application in demography practice, including both preparatory phase of survey, correct formulation of questions or matters of making scales, as well as the following statistical analysis and correct interpretation of results.
Literature -
Last update: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (23.12.2019)

Compulsory literature:

Čermák, V.; Vrabec, M. Teorie výběrových šetření. část 1. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 1999. 146 s. ISBN 80-7079-191-8.

Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Vyd. 2., opr. Praha: Portál. 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123- 9.

Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada Publishing. 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4.

Pecáková, I.; Novák, I.; Herzmann, J. Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 2004. 145 s. ISBN 80-245-0753-6.

Řezanková, H. Analýza dat z dotazníkových šetření. Praha: Professional Publishing. 2007. 212 s. ISBN 978-80- 86946-49-8.

Čermák, V.; Vrabec, M. Teorie výběrových šetření: 2. díl. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 1998. 79 s. ISBN 80-7079-609-X.

Novotná, E. Lokální ankety. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 2004. 55 s. ISBN 80-245-0829-X.

Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum. 1998. 270 s. ISBN 80-7184- 569-8.

Šubrt, J. a kol. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Teorie a výzkum. Praha: Karolinum. 1998. 241 s. ISBN 80-7184-522-1.

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (28.10.2019)

The course is granted credit for participation in classes, active participation in exercises and presenting a group task, which has two parts:

(1) create a report / presentation on the basis of the drawn sample survey

(2) then, using the selected questions used in this survey, conduct a survey and compare the results; presentation of the findings

Syllabus -
Last update: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (12.02.2020)

1) Introduction to social science research and sample surveys (basic concepts), sample surveys with demographic themes, available data sources for quantitative research.

2) Quantitative sample survey as a project (stages of research, operationalization, types of variables, selection procedures, data collection techniques, creation of questionnaire)

3) Processing of data collected in the sample (basic statistical and descriptive characteristics, descriptive characteristics of nominal variables, descriptive characteristics of ordinal variables, descriptive characteristics of quantitative variables).

4) Statistical estimates (point estimate; confidence interval; estimates of relative frequencies).

5) Hypothesis testing (general principles of hypothesis testing, statistical methods for nominal data analysis, statistical methods for ordinal data analysis, statistical methods for metric data analysis, re-use of statistical tests).

6) Presentation of tasks and discussion

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html