SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Statistical Data Analysis I - MD360P05
Title: Statistická analýza dat I
Czech title: Statistická analýza dat I
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C [hours/week]
Capacity: 140
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=672
Note: priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Aleš Bělohradský, M.Sc.
Mgr. Vít Bořil
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.
Mgr. Martin Lepič
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
K//Is co-requisite for: MD360P25
P//Is pre-requisite for: MZ340P70
Annotation -
Last update: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (30.10.2019)
The course extends basic statistical techniques in the course Quantitative methods applying; following themes are covered, such as procedures of the multidimensional statistic. The course is aimed on the ability of evaluations of data from several multidimensional databases. Emphasis is laid as on theoretical as practical mastery of methods from data editing and management, inductive statistics, parametrical and rank tests, categorical data analysis to regression and correlation analysis with use of special statistical software SPSS.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (12.02.2020)

K úspěšnému absolvování kurzu postačí podkladové materiály k přednáškám a cvičením. Během přípravy k zápočtovému testu mohou studenti využít množství elektronických materiálů ke statistickým analýzám v SPSS či následující přehledové publikace:

HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat - analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál.

MAREŠ, P., RABUŠIC, L., SOUKUP, P. (2015): Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno, Masarykova univerzita.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (12.02.2020)

K získání zápočtu je potřeba:

1. aktivně se účastnit cvičení (povoleny jsou maximálně dvě absence);

2. úspěšně splnit zápočtový test skládající se z teoretické a praktické části.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (12.02.2020)

Témata přednášek:

Statistické metody v geografii – úvod do popisné statistiky a principů statistické indukce

Parametrické testy

Analýza rozptylu

Neparametrické testy

Analýza kategoriálních dat

Korelační a regresní analýza

Analýzy závislostí – vliv třetí proměnné

Vícenásobná korelační a regresní analýza

Statistická analýza dat v praxi

Statistické metody v geografii – aplikace

Témata cvičení:

Základy práce s SPSS

Popisná a inferenční statistika v SPSS

Parametrické testy v SPSS

Analýza rozptylu v SPSS

Neparametrické testy v SPSS

Analýza kategoriálních dat v SPSS

Korelační a regresní analýza v SPSS

Analýzy závislostí v SPSS

Vícenásobná korelační a regresní analýza v SPSS

Příprava a zpracování dat v SPSS

Řešení reálných příkladů v SPSS

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html