SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Computer Use for Demographers - MD360P04
Title in English: Informatika pro demografy
Czech title: Informatika pro demografy
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: 80
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MD360P72
Guarantor: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Is incompatible with: MD360P72
Annotation -
Last update: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (09.02.2016)
The course is aimed to develop students' computer skills needed in their studies and professional careers. The students will be introduced with the capabilities of basic software applications in solving of selected demographic tasks.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (18.03.2018)

Studijní literatura:

M. Laurenčík (2015): Excel pokročilé nástroje – funkce, makra, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady. Praha: Grada Publishing, a.s.

M. Laurenčík (2017): Excel 2016 – práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada Publishing, a.s.

M. Laurenčík a kol. (2013): jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu. Praha: Grada Publishing, a.s.

M. Laurenčík (2013): Programování v Excelu 2010 a 2013 – záznam, úprava a programování maker. Praha: Grada Publishing, a.s.

J. Pecinovský, R. Pecinovský (2016): Office 2016 – Průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, a.s.

J. Pecinovský, R. Pecinovský (2016): Windows 10 snadno a rychle. Praha: Grada Publishing, a.s.

J. Pecinovský, R. Pecinovský (2016): Windows 10, průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, a.s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (03.10.2018)

Předmět je ukončen zápočtem, který bude udělen na základě splnění podmínek docházky (maximálně jedna neomluvená absence) a vypracování průběžně zadávaných samostatných úkolů. Do konce zápočtového týdne musí být odevzdány všechny úlohy zadané na cvičeních.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (03.10.2018)

Tematické okruhy:

1. Optimální programové vybavení pro studenta bakalářského oboru demografie

2. Vyhledávání demografických informací na webu prostřednictvím technologie Google search

3. Přehled základních pravidel počítačové typografie a jejich aplikace při přípravě bakalářské a diplomové práce

4. Total Commander: efektivní využití správce souborů

5. MS Word: základy práce s textovým editerom

6. Tvorba grafů v aplikaci MS Excel

7. Vytváření jednoduchých maker v prostředí programu MS Excel

8. Využití vybraných funkcí programu MS Excel pro optimalizaci práce s datovými soubory

9. Vytváření prezentací pomocí aplikace MS PowerPoint

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html