SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Diploma project III - MD360DP4
Title in English: Diplomový projekt
Czech title: Diplomový projekt
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 20
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/8 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečné práce v SIS a listinné verze práce na příslušné katedře. Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Incompatibility : MD360DP3, MD360P3N
Annotation -
Last update: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (15.05.2015)
Student´s individual consulting with members of the department about his/her thesis
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tereza Pachlová (14.04.2016)

Samostatná práce studenta na diplomové práci pod vedením školitele, ukončeno na konci studia odevzdáním práce k obhajobě.

Syllabus -
Last update: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (15.05.2015)

Student´s individual consulting with members of the department about his/her thesis

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html