Natural products - MC270P83
Title: Přírodní látky
Czech title: Přírodní látky
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   
Files Comments Added by
download 03_2022_Sacharidy_ngl_PT.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 04_2022_Sacharidy_ngl_PT.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 05_2023_terpenoidy_H.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 06_2023_steroidy_H.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 07_Antibiotics_1.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 08_Antibiotics_2.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 1_toxic_plants_OB4.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 2_toxické houby a živočichové_OB3.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Annotation - Czech
Cyklus přednášek je věnován chemii přírodních látek pocházejících z různých zdrojů a bude veden formou přednášek s diskuzemi. Budou zde zahrnuty skupiny jedovatých látek pocházející z rostlin, hub a živočichů. Také probereme chemii lipoidních sloučenin, steroidů, peptidů, sacharidů, antibiotik a některé moderní chemické metodiky na rozhraní organické chemie a chemické biologie. Neváhejte a doražte.

Přírodní látky syllabus:

1.Úvod + toxické látky rostlinného původu (O. Baszczyňski)
2. Toxiny pocházející z hub a živočišné jedy. (O. Baszczyňski)
3-4. Chemie sacharidů (Prof. Trnka)
5-7. Chemie steroidů, terpenoidů a eicosanoidů (H. Chodounská, ÚOCHB)
8. Metody biokonjungací - click chemistry (M. Vrábel, ÚOCHB)
9. Bioaktivní peptidy (O. Baszczyňski)
10. Chemie lipidů (O. Baszczyňski)
11. Chemie a původ antibiotik (O. Baszczyňski)
12. Chemie a původ antifungálních látek (O. Baszczyňski)
13. bude upřesněno (O. Baszczyňski)
14. Zkouška (O. Baszczyňski)

V průběhu semestru může nastat přesun jednotlivých lekcí podle dostupnosti přednášejících. V případě výpadku některého přednášejícího nahradí Baszczyňski.
Last update: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (27.01.2020)
Literature - Czech

M. Černý, T. Trnka, M. Buděšínský,  Sacharidy, vyd. ČSCh 2010. ISBN 978-80-86238-81-4

Elektronické zdroje:

budou doplňeny

Last update: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (27.01.2020)
Requirements to the exam - Czech

Referát na vybrané téma a ústní zkouška v rozsahu probraného učiva.

Last update: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (27.01.2020)