SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2022/2023
  
Seminar on Advanced Organic Chemistry I - MC270P20
Title: Vybrané kapitoly z organické chemie I
Czech title: Vybrané kapitoly z organické chemie I
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 4
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (03.03.2021)
The course deals with advanced parts of organic chemistry.
The list of topics for 2020/2021 semester

1. Tandem Reactions in Organic Synthesis (Matoušová)
2. Methods in Chemical Biology (Míšek)
3. Cycloaddition reactions (Machara)
4. Biotransformation of Organic Molecules (Smrček)
5. Allenes and Their Reactions (Veselý)
6. Radical Chemistry (Rýček)
7. Enzyme Catalysis in Organic Synthesis (Matoušová)
8. HSAB (Veselý)
9. Cyclobutadienes and Dewar benzenes in organic synthesis (Kotora)
10. Origin of Enantiopure Compounds on Earth (Hrdina)
11. Borylation of Organic Compounds (Nečas)
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (15.09.2014)

Jedná se o přehledné články vycházející zejména v časopisech:

Chemical Reviews

Chemical Society Reviews

Angewandle Chemie International Edition

European Journal of Organic Chemistry

 

Speciální elektronické materiály nejsou k dispozici.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (23.02.2021)

Písemná zkouška v rozsahu přednášené látky a dodaných aktuálních materiálů z časopisecké literatury.

 

Informace o způsobu výuky v případě zavedení distančního studia. Information regarding remore (online)  teaching.

a) Přednášky budou probíhat přes internet (zřejmě přes Google Meet).   Lectures will be presneted online.

b) Adresa konání přednášky bude zaslána přes SIS před zahájením.  The address of a presentation will be sent to you priot to the respective presentation.

c) Ke komunikaci se mají (musí) používat pouze adresy s příponou: @natur.cuni.cz. V případě používaní jiných adres nelze zaručit správnou kvalitu spojení a přístup.

Upozornění: Tyto informace se mohou měnit na základě bezprostředních změn v závislosti na změně vnitřních doporučení a předpisů odrážejících epidemiologickoou situaci. If there will be any changes, you will be informed in due time.

 

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (03.03.2021)

Syllabus:

 Seminar on Advanced Organic Chemistry - 2021

  

 

Lecturer’s name

(in alphabetical order)

Lecture’s title

 

 

 

 

 

10

Radim Hrdina

Origin of Enantiopure Compounds on Earth

 

 

 

Syllabus:

Terminology of stereochemistry, separation of enantiomers, enantioselective reactions, occurrence of homochirality on Earth

 

 

 

 

 

2

Martin Kotora

Cyclobutadiene and Dewar benzenes in organic synthesis

 

 

 

Syllabus:

Preparation of cyclobutadiene, its reactions and application in organic synthesis (syntheses of natural compounds). Preparation of Dewar benzenes, their properties, rearrangements and application in organic synthesis.

 

 

 

 

 

3

Aleš Machara

Cycloaddition reactions

 

 

 

Syllabus:

Classical examples of cycloaddition, ene, and electrocyclic reactions in total syntheses.

 

 

 

 

 

1

Eliška Matoušová

Sequential Reactions in Organic Synthesis

 

 

 

Syllabus:

Transition metal catalysis, stoichiometric sequential reactions, application in total synthesis

 

 

 

 

 

7

Eliška Matoušová

Enzyme Catalysis in Organic Synthesis

 

 

 

Syllabus:

Features of biocatalysis, biocatalytic reactions and their use in organic synthesis

 

 

 

 

 

2

Jiří Míšek

Methods in Chemical Biology

 

 

 

Syllabus:

Fluorescence imaging, Activity-based protein profiling, Arrays, Combinatorial science

 

 

11

David Nečas

Borylation of organic compounds

 

 

 

Syllabus:

Catalytic borylation of organic compounds, effect of catalyst on regioselectivity, directing groups, conversion of boronic acid derivatives into mother functional groups  

 

 

 

 

 

 

Rýček

Radical Chemistry

 

 

 

Syllabus:

Persistent radical effect (PRE), redox-active esters, principle of photocatalysis in radical reactions, hydrogen atom transfer (HAT) in nature and laboratory

 

 

 

 

 

4

Stanislav Smrček

Biotransformation of organic molecules

 

 

 

Syllabus:

Biocatalyst classification, mechanism of biocatalytic reactions (redox, substitution, addition, elimination, hydrolysis, racemate separation), enzymatic reactions in  organic  solvents, cultivation and isolation methods in biocatalysis.

 

 

 

 

 

8

Jan Veselý

HSBA

 

 

 

Syllabus:

Pearson’s theory of acids and bases and its application in in organic synthesis. Ambivalent nucleophile reactivity and confrontation with Mayr theory, etc.

 

 

 

 

 

5

Jan Veselý

Allenes and their reactions

 

 

 

Syllabus:

Preparation of allenes, stability and reactivity, their cycloaddition reactions and other applications in organic synthesis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html