SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
  
Siminar meeting - Complex molecular structures - MC260S60
Title in English: Seminář - komplexní molekulové struktury
Czech title: Seminář - komplexní molekulové struktury
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
Teacher(s): prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc.
prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc.
doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (15.04.2016)

Dle zaměření diplomové práce se student aktivně zúčastňuje pravidelných seminářů vedených jedním z vyučujících. Zápočet je udělen na základě účasti na seminářích a minimálně jedné prezentace studenta.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html