SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Environmental Chemistry II - MC260P77
Title: Chemie životního prostředí II
Czech title: Chemie životního prostředí II
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Pre-requisite : MC260P51N
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Soubor přednášek rozšiřuje studentům náhled na chemii životního prostředí v celé své celistvosti s praktickými aplikacemi z různých oblastí.
Last update: Tesařová Eva, prof. RNDr., CSc. (02.05.2012)
Literature - Czech

Literatura odráží moderní trendy v daném oboru. Studentům jsou poskytnuty jednotlivé prezentace.

Last update: Tesařová Eva, prof. RNDr., CSc. (02.05.2012)
Requirements to the exam - Czech

zápočet je písemný, formou krátkých pojednání na dotazovaná témata

Last update: Tesařová Eva, prof. RNDr., CSc. (02.12.2011)
Syllabus - Czech

REACH

Problematika vnitřního a venkovního ovzduší

Nanomateriály, nanočástice

Endokrinní disruptory v životním prostředí a jejich mikrobiální degradace

Kontrola ryzosti (obsahu) drahých kov a klasické a moderní působy označování zboží puncovní značkou

Biologické monitorování expozice chemickým látkám na pracovištích

Modelování rozptylu toxických látek v atmosféře

Biotechnologie, využití magnet. částic

Fytoremediace

Obchodování s emisními povolenkami z pohledu ekonomie a práva

Analýza dioxinů a podobných látek

Etika a zodpovědnost v ŽP

Last update: Tesařová Eva, prof. RNDr., CSc. (02.05.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html