Environmental Chemistry - MC260P51N
Title: Chemie životního prostředí
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
Incompatibility : MC260P51
Is incompatible with: MC260P51
Is pre-requisite for: MC260P77
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Environmental chemistry

This lecture course is established for students of Clinical and toxicological analysis. Chemical compounds are shown as building units of the ecosystem, as means of communication in the environment, and substances making the human life easier, as well as, means of environmental pollution. The topic connects through chemistry with some other fields of science and ecology.
Last update: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (23.05.2003)
Literature - Czech

Z. Vodrážka: Biochemie 1, 2, 3, Academia, Praha 1992, 1992, 1993

Z. Pavlíček, J. Čihalík: Chemie a životní prostředí, skripta PřF UK, SPN, Praha 1984

J. Vulterin: Chemie a životní prostředí, skripta PedF UK, SPN, Praha 1987

L.G. Cockerham, B.S. Shane: Basic Environmental Toxicology, CRC Press, Boca Raton 1994

B.M. Francis: Toxic Substances in the Environment, J. Wiley&Sons, New York 1994

V. Klaban: Svět mikrobů, Gaudeamus 1999, skripta VŠP, Hradec Králové

Last update: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (23.05.2003)
Requirements to the exam - Czech

zápočet je získán za aktivní účast na cvičení, zpracování vybraného tématu

zkouška je písemná, detailní podmínky pro absolvování zkoušky i známkování jsou sděleny na první přednášce a zopakovány na poslední přednášce a před každou zkouškou

Last update: Tesařová Eva, prof. RNDr., CSc. (02.12.2011)
Syllabus -

1. Introduction. Definitions - ecology, ecosystem, biotic and abiotic components of the environment, biosphere - structure, building units, metabolism.

2. Abiotic components of the environment. Sun.

3. Atmosphere - structure, composition, properties, pollution, analysis.

4. Hydrosphere - composition, processes, pollution, analysis.

5. Pedoshere, lithosphere - characteristics, composition, processes, pollution, analysis.

6. Environmental pollution - pollutants, their characteristics, effects on the environment.

7. Agrochemicals - fertilizers, pesticides - their decomposition.

8. Detergents - characteristics, ecological aspects.

9. Radicals - radiation, free oxygen radicals, effects on the environment.

10. Natural toxins - occurrence, properties.

11. Molecular mechanism of effects of toxic compounds. Detoxification of xenobiotics.

12. Biogeochemical cycles - C, H2O, O, N, S, P.

13. Chemical communication of living organisms.

14. Chiral compounds - drugs, agrochemicals, food components; analysis.

Last update: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (23.05.2003)