SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Environmental Chemistry - MC260P51
Title: Chemie životního prostředí
Czech title: Chemie životního prostředí
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
Incompatibility : MC260P51N
Is incompatible with: MC260P51N
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. (29.10.2019)
Environmental chemistry

This lecture course is established for students of Clinical and toxicological analysis and also other programs. Chemical compounds are shown as building units of the ecosystem, as means of communication in the environment, and substances making the human life easier, as well as, means of environmental pollution. The topic connects through chemistry with some other fields of science and ecology.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. (29.10.2019)
•Podklady k přednáškám – MOODLE
•Z. Vodrážka: Biochemie
•Z. Pavlíček, J. Čihalík: Chemie a životní prostředí, skripta PřF UK, SPN, Praha 1984
•G.W. vanLoon, S.J. Duffy: Environmental chemistry, a global perspective, Oxford University Press , 2005
•S.E. Manahani: Environmental Chemistry, 8. ed. CRC Press, 2005
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D. (11.10.2020)

Přednášky pro akademický rok 2020/2021 jsou realizovány přes Moodle. V Moodle jsou pro studenty nahrány prezentace v powerpointu s výkladem. Zkouška je písemná, detailní podmínky pro absolvování zkoušky i známkování jsou sděleny na první přednášce a zopakovány na poslední přednášce a před každou zkouškou.

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. (29.10.2019)

Introduction. Definitions - ecology, ecosystem, biotic and abiotic components of the environment, biosphere - structure, building units, metabolism.

Abiotic components of the environment. Sun.

Atmosphere - structure, composition, properties, pollution, analysis.

Hydrosphere - composition, processes, pollution, analysis.

Pedoshere, lithosphere - characteristics, composition, processes, pollution, analysis.

Environmental pollution - pollutants, their characteristics, effects on the environment.

Agrochemicals - fertilizers, pesticides - their decomposition.

Detergents - characteristics, ecological aspects.

Radicals - radiation, free oxygen radicals, effects on the environment.

Animal´s toxins

Molecular mechanism of effects of toxic compounds. Detoxification of xenobiotics.

Biogeochemical cycles

Chemical communication of living organisms.


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html