SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Exercises of Physical Chemistry II - MC260C02M
Title: Cvičení z fyzikální chemie II
Czech title: Cvičení z fyzikální chemie II
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Co-requisite : MC260P02M
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (08.05.2012)
Accompanies the course Physical Chemistry II (b)(MC260P02M).
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (08.05.2012)

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

W.J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha

J. Dvořák, R. Brdička: Základy fysikální chemie, Academia, Praha

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (23.02.2021)

Úprava podmínek pro akademický rok 2020/2021

Místo dvou dílčích zápočtových testů se bude psát jeden souhrnný test, na který má student/ka  jeden řádný a dva opravné pokusy. Za souhrnný test lze získat až 20 bodů. Pro získání zápočtu student/ka potřebuje minimálně 10 bodů. Forma (distanční nebo prezenční) bude záviset na epidemické situaci.

 

 

 

 

K udělení zápočtu je třeba získat 20 bodů. Body student získává za aktivní účast na cvičení (1 cvičení = 1 bod) a za výsledky ze dvou zápočtových testů. Maximální počet bodů z jednoho testu je 10. Nemá-li student po ukončení semestru potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat až 20 bodů.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (24.10.2019)

 ELECTROCHEMISTRY

Strong electrolytes (activity coefficient, Debye-Hückel theory, the solubility product). Weak electrolytes (acid-base equilibria, buffers, acid-base titration and indicators, ampholytes). Transport of ions in electric field (conductivity, mobility, transport numbers). Galvanic cells and electrodes (Nernst equation, varieties of electrodes, potentiometry). Polarisation of electrodes and polarography.

 THE KINETIC THEORY OF GASES

 Maxwell distribution of speeds and energies, collisions with wall, the rate of effusion, intermolecular collisions, transport properties.

 CHEMICAL KINETICS

 Rate law of elementary and simultaneous (parallel, opposite, consecutive) reactions. Rate of reaction theories (Arrhenius theory, collision theory, the Lindemann mechanism of unimolecular reactions, activated complex theory). Catalysis, kinetic salt effect, chain reaction, photochemical reaction.

 

 

Assignment and results of the examples are available on the website

https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html