SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar for Bachelor Thesis - MC250S05
Title: Seminář k bakalářské práci
Czech title: Seminář k bakalářské práci
Guaranteed by: Department of Biochemistry (31-250)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Guarantor: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (30.03.2019)
Seminář slouží ke zjišťování pokroků na bakalářském projektu. Semionář je určen pro studenty 3. ročníku bakalářského studia.

Přednášky zvaných vědeckých pracovníků : témata týkající se moderních problémů biochemie. Presentace vědecko-výzkumné činnosti studentů katedry biochemie.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (15.02.2023)
Podmínkou pro získání zápočtu je přednesení presentace, týkající se výsledků bakalářské práce a alespoň 60% přítomnost na seminářích. Odkaz na sdílenou tabulku termínů prezentací: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qL8uDDrx4nM_iaWSKWjMt5z35XQlDVTLQU4GOLxPZ9U/edit?usp=sharing
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html