SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Biotransformation enzymes in tumor biology - MC250P77
Title: Biotransformační enzymy v nádorové biologii
Czech title: Biotransformační enzymy v nádorové biologii
Guaranteed by: Department of Biochemistry (31-250)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:1/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. (07.10.2020)
Hlavním cílem předmětu je uvést studenty do teoretických i praktických aspektů významu biotransformačních enzymů(především enzymy I i II fáze a transportéry) pro nádorovou biologii.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (06.03.2019)

Přednáška je založena na zásadních učebnicích a desítkách článků publikovaných ve vědecké literatuře. Prezentace se všemi literárními odkazy jsou k disposici před i po každé přednášce.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. (07.10.2020)

Formou písemné zkoušky proběhne ověření znalostí v oblastech:

1. Základní charakteristiky karcinogeneze  – molekulární podstata vzniku – hlavní pojmy a aspekty karcinogeneze včetně dědičných faktorů, statistika a epidemiologie včetně rizikových faktorů

2. Biotransformační enzymy - vlastnosti biotransformačních enzymů ve vztahu ke karcinogenezi

3. Biomarkery a terapeutické cíle – základní pojmy, typy studií, personalizovaná medicína, současné internetové zdroje (databáze)

4. Zásadní metody studia v oblasti experimentální onkologie a genomiky – studium genetické a epigenetické variability, mikročipy a sekvenování nové generace, experimentální modely

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (06.03.2019)

Přednáška postihuje molekulární podstatu vztahu biotransformačních enzymů ke vzniku nádorových onemocnění, ale též možnosti jejich potenciálního využití k léčbě. Kromě všeobecně uznávaných fakt z učebnic budou prezentovány příklady experimentálních studií, klinických aplikací a jejich limitací v oblasti predikce vzniku, prognózy a predikce léčebné odpovědi nádoru na léčbu (biomarkery i nové terapeutické cíle). Přednáška má rovněž za cíl ukázat směry současného výzkumu v oblasti onkogenomiky a farmakogenomiky se speciálním ohledem na biotransformační enzymy, nové technologie a základní bioinformatické přístupy k vyhodnocení komplexních dat.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html