SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Biocatalysis - MC250P73
Title: Biokatalýza
Czech title: Biokatalýza
Guaranteed by: Department of Biochemistry (31-250)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (04.04.2018)

Základní studijní literatura

Macholán L., Barthová J., Kučera I.: Enzymologie, vydavatelství MU Brno, 1994  Vodrážka Z., Rauch P., Káš J.: Enzymologie, vydavatelství VŠCHT Praha, 1998  Kodíček M.: Studijní materiály z enzymologie, vydavatelství VŠCHT Praha, 2003  Kučera I.: Řešené úlohy z enzymologie, vydavatelství UJEP Brno, 1987.  Základní učebnice biochemie (např. Voet a Voetová)

Doporučená studijní literatura

Cornish-Bowden A.: Fundamentals of Enzyme Kinetics, Portland Press Ltd. London, 1995.  Price N.C., Stevens L.: Fundamentals of Enzymology, Oxford University Press Inc. New York, 2000

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (04.04.2018)

Historie. Klasifikace a nomenklatura enzymů. Metody isolace enzymů. Metody enzymové analysy - stanovení aktivity enzymů a využití enzymů v analyse. Kinetika enzymových reakcí v ustáleném stavu. Enzymové reakce s jedním i více komplexů enzym-substrát. Inhibice enzymových reakcí (čisté typy inhibicí a inhibice smíšená, inhibice substrátem). Kinetika dvousubstrátových reakcí. Vliv pH a teploty na kinetiku enzymové reakce. Struktura molekuly enzymu. Metody studia aktivního centra enzymu. Regulační enzymy - alosterické enzymy, kovalentně modulované enzymy, isoenzymy. Mechanismus enzymových reakcí. Reakční mechanismus vybraných enzymů (serinové peptidasy, lysozym, CYP). Aplikace enzymů (laboratorní, průmyslové, medicínské).

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (04.04.2018)

Požadovány dobré základy obecně přírodovědného základu zahrnujícího základy matematiky a fyziky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html