SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Diploma project - MC250DP5BA
Title in English: Diplomový projekt
Czech title: Diplomový projekt
Guaranteed by: Department of Biochemistry (31-250)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 20
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/25 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Explanation: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečné práce v SIS a listinné verze práce na příslušné katedře. Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (13.05.2013)
Určeno pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského studia biochemie
Určeno pro studenty 5.ročníku biochemie
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html