SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Biochemistry and Biology of Microorganisms - MC250C09N
Title: Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
Czech title: Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
Guaranteed by: Department of Biochemistry (31-250)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, C [DS]
Capacity: 48
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Ing. Adriana Osičková, Ph.D.
Class: Vysokokapacitní centrifuga s příslušenstvím
Stolní centrifuga s příslušenstvím
Pre-requisite : {At least one of the following subjects: MC250C01N, MC250C01, MC240C86, MC240C96}
Co-requisite : MC250P08
Incompatibility : MC250C09
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (08.03.2019)
V praktických cvičeních v trvání 3 dní se studenti seznámí s pricipy aseptické práce a základy technik používaných
v mikrobiologické laboratoři. Prakticky provedou inokulace medií, barvení a mikroskopování mikroorganismů,
stěry a jejich vzhodnocení, test citlivosti na antibiotika, proměření růstové křivky, separace směsi a mikroskopický
důkaz bakterií, metabolické identifikační testy, transformaci bakterií a přípravu kvašených mléčných produktů vč.
izolace příslušné bakteriální kultury. Protože problematika řady úloh je biochemické povahy, úroveň znalosti v
rozsahu základního kurzu biochemie je doporučena a předpokládána.
Aim of the course - Czech
Last update: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (08.03.2019)

Cílem praktických cvičení je seznámit studenty se základními metodami používanými v mikrobiologii.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (08.03.2019)

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE A BIOCHEMIE MIKROORGANISMŮ

Doc. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Ing. Jan Páca, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.

Karolinum, Praha 2009

Doplňující podklady k praktiku budou k dispozici v SIS.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (31.05.2022)

Podmínkou udělení zápočtu jsou:
1. Úspěšné absolvování vstupního testu.
2. Aktivní a informovaná účast studenta v praktiku (vedení laboratorního deníku, znalost problematiky procvičované v praktiku, probírané v kurzu Biochemie a biologie mikroorganismů a Biochemie I, znalost BOZP)
3. Odevzdání protokolu (1 vylosované tema pro každého studenta) a obhájení prezentovaných výsledků; protokol musí být odevzdán do 14 dnů od konce turnusu, případná opava musí být provedena do 7 dnů.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (08.04.2023)

1. základy mikrobiologické technik laboratoři (aseptická práce, příprava medií, inokulace)
2. barvení a mikroskopování mikroorganismů
3. stěry a jejich vyhodnocení
4. test citlivosti na antibiotika
5. měření růstové křivky
6. separace směsi a mikroskopický důkaz bakterií
7. metabolické identifikační testy
8. transformace bakterií
9. přípravu kvašených mléčných produktů vč. izolace příslušné bakteriální kultury

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (13.02.2022)

Praktikum začíná úvodní schůzkou, která proběhne v termínu, který bude upřesněn, nejspíš však bude o týden dříve než první z turnusů praktika. Studenti na ní budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce v laboratoři a ochraně zdraví při práci s mikroorganismy. Budou zde také seznámeni s přesným harmonogramem praktika a s požadavky pro získání zápočtu. Součástí schůzky bude krátký vstupní test. Otázky se budou týkat témat popsaných v kapitolách 1-11 skript "LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE A BIOCHEMIE MIKROORGANISMŮ (Páca a kol.)" a bude též požadováno stručné vysvětlení principu a postupu jedné z praktických úloh (kapitola 12). Bez účasti na této zahajovací schůzce a úspěšném zvládnutí vstupního testu je účast v tomto kurzu vyloučena.

Přesný termín jednotlivých turnusů bude znám teprve po začátku letního semestru, jelikož závisí na počtu studentů zapsaných na toto praktikum a další praktika zajišťovaná Katedrou biochemie. Termín bude oznámen, jakmile dojde k definitivnímu uzavření zápisu studentů na předměty v letním semestru. Obvykle praktikum probíhá v druhé půlce dubna nebo v první půlce května.

Problematika řady úloh úzce souvisí s učivem probíraným v rámci některého ze základních kurzů biochemie a předmětu Biochemie a biologie mikroorganismů (MC250P08), jehož minimálně souběžné studium je jedním ze vstupních požadavků. Teoretické znalosti z uvedených předmětů potřebné pro pochopení a provedení úloh jsou předpokládány a požadovány pro úspěšné absolvování praktických cvičení.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html