SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical Class in Biochemistry and Biology of Microorganisms - MC250C09E
Title: Practical Class in Biochemistry and Biology of Microorganisms
Czech title: Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
Guaranteed by: Department of Biochemistry (31-250)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, C [DS]
Capacity: 1
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Is provided by: MC250C09N
Explanation: If interested in attending the course please contactT. Jecmen (jecmen@natur.cuni.cz). The numberof participants may be increased.
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Ing. Adriana Osičková, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Věra Černá, Ph.D.
doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Ing. Adriana Osičková, Ph.D.
Mgr. Roman Tuzhilkin
Class: Vysokokapacitní centrifuga s příslušenstvím
Stolní centrifuga s příslušenstvím
Původní předmět
Pre-requisite : {At least one of the following subjects: MC250C01N, MC250C01, MC240C86, MC240C96}
Co-requisite : MC250P08
Incompatibility : MC250C09
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (06.05.2021)
V praktických cvičeních v trvání 3 dní se studenti seznámí s pricipy aseptické práce a základy technik používaných
v mikrobiologické laboratoři. Prakticky provedou inokulace medií, barvení a mikroskopování mikroorganismů,
stěry a jejich vzhodnocení, test citlivosti na antibiotika, proměření růstové křivky, separace směsi a mikroskopický
důkaz bakterií, metabolické identifikační testy, transformaci bakterií a přípravu kvašených mléčných produktů vč.
izolace příslušné bakteriální kultury. Protože problematika řady úloh je biochemické povahy, úroveň znalosti v
rozsahu základního kurzu biochemie je doporučena a předpokládána.
Aim of the course - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (06.05.2021)

Cílem praktických cvičení je seznámit studenty se základními metodami používanými v mikrobiologii.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (06.05.2021)

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE A BIOCHEMIE MIKROORGANISMŮ

Doc. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Ing. Jan Páca, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.

Karolinum, Praha 2009

Doplňující podklady k praktiku budou k dispozici v SIS.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (06.05.2021)

Podmínkou udělení zápočtu jsou:
1. Aktivní a informovaná účast studenta v praktiku (vedení laboratorního deníku, znalost problematiky procvičované v praktiku, probírané v kurzu Biochemie a biologie mikroorganismů a základním kurzu Biochemie, znalost BOZP)
2. Odevzdání protokolu (1 vylosované tema pro každého studenta) a obhájení presentovaných výsledků

Syllabus - French
Last update: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (06.05.2021)

1. základy mikrobiologické technik laboratoři. (aseptická práce, příprava medií, inokulace)

2. barvení a mikroskopování mikroorganismů

3. stěry a jejich vyhodnocení

4. test citlivosti na antibiotika

5. proměření růstové křivky

6. separace směsi a mikroskopický důkaz bakterií

7. metabolické identifikační testy

8. transformace bakterií

9. přípravu kvašených mléčných produktů vč. izolace příslušné bakteriální kultury

Entry requirements - Slovenian
Last update: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (06.05.2021)

Praktikum začíná úvodní schůzkou, která proběhne v termínu, který bude upřesněn. Studenti na ní budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce v laboratoři a ochraně zdraví při práci s mikroorganismy. Budou zde také seznámeni s přesným harmonogramem praktika a s požadavky pro získání zápočtu. Součástí schůzky bude krátký vstupní test. Otázky se budou týkat témat popsaných v kapitolách 1-11 skript "LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE A BIOCHEMIE MIKROORGANISMŮ (Páca a kol.)" a bude též požadováno stručné vysvětlení principu a postupu jedné z praktických úloh (kapitola 12). Bez účasti na této zahajovací schůzce a úspěšném zvládnutí vstupního testu je účast v tomto kurzu vyloučena.

Problematika řady úloh úzce souvisí s učivem probíraným v rámci některého ze základních kurzů biochemie a předmětu Biochemie a biologie mikroorganismů (MC250P08), jehož minimálně souběžné studium je jedním ze vstupních požadavků. Teoretické znalosti z uvedených předmětů potřebné pro pochopení a provedení úloh jsou předpokládány a požadovány pro úspěšné absolvování praktických cvičení.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html