SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Inorganic Chemistry I - MC240P56
Title: Anorganická chemie I (a)
Czech title: Anorganická chemie I (a)
Guaranteed by: Department of Inorganic Chemistry (31-240)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1789
Guarantor: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Incompatibility : MC240P21A, MC240P21B, MC240P29, MC240P29E, MC240P40
N//Is incompatible with: MC240P21A, MC240P21B, MC240P29E, MC240P29, MC240P40
Files Comments Added by
download otázky Anorganika Ia.docx Témata k ústní části zkoušky doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 00-Úvod.pptx Úvod, literatura, podmínky splnění předmětu, vzor zkouškového testu doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 01-Atom.pptx Stavba atomu, popis chování elektronu - atom vodíkového typu, orbitaly doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 02-Periodická tabulka.pptx Víceelektronové systémy, důsledky pro výstavbový princip, periodická tabulka - trendy, elektronegativita doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 03-Vazba, MO.pptx MO LCAO doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 04-Vazby a interakce.pptx Vazby podle druhu a polarity, vazba v kovech, vodíková vazba, Van der Waalsovy interakce doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 05-Hybridizace.pptx Tvar molekul - metoda hybridizace doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 06-VSEPR.pptx Tvar molekul - metoda VSEPR doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 07-Bodove grupy.ppt Symetrie molekul - bodové grupy doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 08-Krystalochemie1.ppt Symetrie uspořádání v pevném stavu - prostorové grupy. Strukturní typy. doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 09-Krystalochemie2.pptx Molekulové krystaly, vlastnosti pevných látek. doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 10-Roztoky.pptx Rovnováky v roztocích. Typy reakcí. doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 11-Hlavní skupiny - úvod.pptx Úvod k systematické části. Trendy v periodické tabulce prvků. doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 12-Vodík, kyslík.pptx Systematická chemie - vodík, kyslík. doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 13-Vzácné plyny.pptx Systematická chemie - vzácné plyny. doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 14-Halogeny.pptx Systematická chemie - halogeny. doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (24.10.2019)
Lecture is dedicated to students of bachelor chemistry programs. It is the first part of basic course of inorganic chemistry, which is followed by the lecture Inorganic Chemistry II (a). The course contains chapters of general inorganic chemistry (electronic structure of atoms and molecules, trends in periodic table of elements, molecular shape and symmetry, crystal symmetry, kinds of chemical reactions and equilibria) and part of systematic chemistry of main group elements (H, O, elements of groups 15-18).
Literature -
Last update: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (24.10.2019)
Very basic
J. Vacík: Přehled středoškolské chemie (mnoho různých vydání).
 
University textbooks
Z. Mička, I. Lukeš: Teoretické základy anorganická chemie, Karolinum, 2007 [dříve Anorganická chemie I (Teoretická část)].
I. Lukeš: Systematická anorganická chemie, Karolinum, 2009 [dříve Anorganická chemie II (Systematická část)].
Z. Mička, D. Havlíček, I. Lukeš, J. Mosinger, P. Vojtíšek: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie, Karolinum, 1998.
 
General textbooks/monographes
N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků I, II, Informatorium, 1993.
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Anorganická chemie, překlad 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014.
 
English monographes
D. F. Shriver, P. W. Atkins: Inorganic Chemistry, 3rd Ed., Oxford University Press, 1999.
A. F. Holleman, E. Wiberg: Inorganic Chemistry, Academic Press, 1995.
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry, 5th Ed., Wiley, 2011.
 
Internet sources
Wikipedia... and common sense...
Requirements to the exam -
Last update: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (24.10.2019)

Examination is combined – written and oral. A non-graded credit is required for examination. The credit can be obtained on the basis of two tests written during the semester or based on final overall test written in the end of the term.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (24.10.2019)

General chapters of inorganic chemistry:
Structure of atoms and molecules. Schrödinger equation. Atomic orbitals.
Trends in periodic table.
Chemical bond. Method MO-LCAO. Molecular orbitals of diatomic and polyatomic molecules.
Shape of molecules, hybridization, VSEPR.
Molecular symmetry, symmetry point groups.
Geometry of crystal lattice, symmetry space groups.
Structures of metals. Bonding in ionic crystals. Basic structural types.
Reaction types – precipitation, acid-basic, redox, radical reactions.

Systematic chemistry of main group elements:
Hydrogen. Oxygen. Noble gases. Halogens. Chalcogens. Pentels.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html