SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Analytical chemistry I + II (b) - MC230P31A
Title in English: Analytická chemie I + II (b)
Czech title: Analytická chemie I + II (b)
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
Teacher(s): RNDr. Václav Červený, Ph.D.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Incompatibility : MC230P85
Is incompatible with: MC230P85
Annotation -
Last update: RNDr. Václav Červený, Ph.D. (22.09.2011)
Basic course for the students of bachelor degree for the selected specializations of study programs Chemistry, Biology and
Environmental Science. The students are acquainted with the structure, form and practical importance of analytical
chemistry. The main topics discussed throughout the course involve the definition of analytical process, preparation of the
sample, classical methods of qualitative analysis, gravimetry, volumetric analysis and the methods of experimental data
processing and handling. The lectures are accompanied by the seminar, where twelve self-teach lessons devoted to
calculations in analytical chemistry are further discussed. These lessons facilitate to the students the calculations in following
course of Laboratory practices in analytical chemistry.

The subject is finished by written credit test and by written exam.
Literature -
Last update: doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. (12.09.2014)

1) F. Opekar, I. Jelínek, P. Rychlovský, Z. Plzák: Základní analytická chemie pro studenty, pro něž analytická chemie není hlavním studijním oborem. Karolinum, Praha (2002), 2010.
2) Lessons 1-12 available at this page after login.
3) F. Vláčil a kol.: Příklady z chemické a instrumentální analýzy. SNTL, Praha 1983 or Informatorium, Praha 1991.
4) P. Coufal, Z. Bosáková, R. Čabala, J. Suchánková, L. Feltl: Seminář z analytické chemie, Teorie, příklady, cvičení. Karolinum, Praha 2001, 2003, 2007.
5) M. Kotouček <mailto:kotoucek@prfnw.upol.cz>, J. Skopalová <mailto:jana.skopalova@post.cz>, P. Adamovský <mailto:adamovsp@aix.upol.cz>: Příklady z analytické chemie. Multimedial teach-yourself book available at http://ach.upol.cz/ucebnice/.
6) R. Kellner, J.-M. Mermet, M. Otto, M. Valcárel, H. M. Widmer: Analytical Chemistry, 2nd edition, Wiley-VCH, Weinheim 2004.

Elektronické podklady jsou dostupné na SISu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Václav Červený, Ph.D. (21.04.2017)

Podmínky pro udělení zápočtu:
Zápočet bude udělen, pokud posluchač(ka) v zápočtové písemné práci získá nadpoloviční celočíselný počet bodů. Písemná práce obsahuje příklady v rozsahu probíraných lekcí. Zápočtovou písemnou práci je možno nejvýše dvakrát opakovat (tzn. 3 pokusy celkem). Termíny zápočtů budou včas vypsány do SISu a je povinností posluchače se na konkrétní termín přihlásit tamtéž.

Podmínky pro udělení zkoušky:
Na zkouškový termín je možno se přihlásit až po získání zápočtu. Úspěšné absolvování písemného testu v rozsahu tématických okruhů přednášek a základní studijní literatury.

Syllabus -
Last update: SUCHAN (16.04.2007)

Definition of analytical chemistry. Qualitative and quantitative analysis. Analytical process. Fundamental analytical operations. Weighing. Volume measurement. Preparation of the sample prior to analysis. Analytical data handling. The statistics for very small data sets. Calibration dependence. The survey of techniques of inorganic and organic qualitative analysis. Gravimetry. The methods of volumetric analysis. Acid-base titrations. Course of titration curve, detection of end point. Acid-base indicators. Examples of determination. Complexometric titrations. EDTA, formation of chelates. Course of titration curve, detection of end point. Chelometric indicators. Examples of determination. Redox titrations. Course of titration curve, detection of end point. Redox indicators. Examples of determination. Electroanalytical methods. Potenciometry; coulometry. Spectrometric methods. Separation methods.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html