SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Advanced Laboratory Course - MC230C04
Title in English: Pokročilé praktikum z analytické chemie
Czech title: Pokročilé praktikum z analytické chemie
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 10
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8 Ex [hours/week]
Capacity: 25
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Guarantor: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
RNDr. Eliška Nováková, Ph.D.
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (12.04.2018)
The following analytical methods are practised in this course: electrochemical methods - anodic stripping voltammetry, conductometric titrations and potentiometric titrations; separation methods - gas chromatography, high performance liquid chromatography and capillary zone electrophoresis; spectrometric methods - UV/VIS spectrophotometry, atomic absorption spectrometry and flow injection analysis with spectrofotometric detection. The practical course is taught in English for Erasmus students. Basic knowledge of methods´ principles are necessary to pass successfully the course.

The advanced laboratory course is scheduled 3 days a week, on Mondays, Wednesdays and Fridays. It is necessary to attend the course all 3 days a week.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (12.04.2018)

1. Beran P., Opekar F., Štulík K.: Instrumentální analytické metody. SPN Praha 1997.

2. Štulík K. a kolektiv: Analytické separační metody. Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství  Karolinum, Praha 2004.

3. Sobotníková J., Zima J., Dejmková H., Fischer J., Hraníček J., Nováková E.: Návody k pokročilému praktiku z analytické chemie MC230C04, pdf verze

 

Návody k povinným úlohám jsou ke stažení zde v SIS.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (12.04.2018)

Pokročilé praktikum je zakončeno zkouškou. Zkouška je udělena po úspěšném absolvování všech předepsaných úloh a po odevzdání všech protokolů. Protokoly je nutné odvezdat ve stanoveném termínu, tj. do 14 kalendářních dní od zpracování úlohy. Výsledná známka ze zkoušky je určena na základě klasifikace ústního zkoušení z jednotlivých úloh a na základě klasifikace odevzdaných protokolů, s přihlédnutím k průběžné práci studenta k laboratoři pokročilého praktika.

Syllabus -
Last update: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (12.04.2018)

The Laboratory Course is scheduled 3 days a week, i.e. on Mondays, Wednesdays and Fridays.  The following practical tasks are realised:

1. Anodic stripping voltammetry: determination of Cd cation, optimization of experimental conditions, verification of method´s linearity, determination of limit of quantification, .

2. Conductometry: conductometric titration of various acids (strong, medium, weak), statistical evaluation of results, discussion of titration curves shapes.

3. Automatic potentiometric titration: optimization of conditions for titrimetric determination of divalent manganese by permanganate in the presence of sodium diphosphate.

4. Spectrophotometry: Determination of dissociation constants of a colored indicator.

5. Atomic absorption spectrometry: determination of zinc in drinking water.

6. Flow injection analysis: The inluence of basic parameters on the dispersion of injected sample.

7. Gas chromatography: determination of methanol in fruit spirits.

8. High performace liquid chromatography: analysis of a mixture of azodyes.

9. Capillary electrophoresis: qualitative and quantitative analysis of a mixture of nitro compounds.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html